Faktaboks

Bjørn Enge Ianke
Født
1. april 1919, Etne, Sunnhordland
Død
4. oktober 1991, Fredrikstad

Etter Carl Malmstens Verkstadsskola arbeidet I. som assistent på sin tidligere lærers tegnekontor i Stockholm 1943–45. Det solide håndverksmessige grunnlag og den kunstneriske inspirasjon han mottok i disse årene fikk avgjørende betydning for ham. Han arbeidet i J. von der Lippe Møbler AS i Oslo 1945–47, og siden 1947 har han hatt eget tegnekontor i Fredrikstad. Han har tegnet møbler og innredning til kontorer, hoteller, skip, kirker, ambassader og andre representasjonslokaler foruten til private hjem, bl.a. til flere storgårder. Hans virksomhet er i stor utstrekning knyttet til Østfold. Man merker I.s solide håndverksmessige fundament i alle hans arbeider. Han formgir møbler som krever stor dyktighet i utførelsen og som ikke lar seg fremstille industrielt. Produktene blir derfor eksklusive og brukes mye i interiører av representativ karakter. Han benytter oftest edle tresorter som mahogny, men også bjørk. I.s spesialfelt er lette, overstoppete møbler trukket med håndvevde stoffer, av og til hud. Hans arbeider preges av en stram og presis, men samtidig myk linjeføring, en behersket eleganse i smekre, spenstige, forenklete møbler. I. har også hatt en rekke oppdrag som restaureringsarkitekt hvor han komponerer fritt over tradisjonelle stilelementer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helga Grytnæs
 • Gisle Johnson Ianke

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Fredrikstad

Utdannelse

 • Carl Malmstens Verkstadsskola, Stockholm, 1939–43
 • svennebrev som møbelsnekker, Stockholm, 1943

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1948
 • Statens stipend for brukskunstnere 1952
 • Statens reisestipend 1980, anvendt 1981 til studier av møbler og restaureringsarbeider i New England-statene, USA

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Interiørarkitekters Landsforening
 • medlem yrkesutvalget for trelinjen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1953

Priser, premier og utmerkelser

 • Lilla silvermedalj, Stockholm Stads Hantverksförening 1943
 • 1. premie i konkurranse om hotellmøbler, Foreningen Brukskunst, Trondheim 1947
 • 2. premie i konkurranse om møbler til Oslo rådhus 1950
 • Jacobprisen 1960

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Møbler til Lysebu, Oslo (1946–47, -64)
 • Kongeskipet Norge (1948)
 • M/T Janus og M/S Blenheim (1950)
 • Den norske ambassade, Stockholm (1951)
 • Den gamle bystyresal, Fredrikstad (1952)
 • Stiftsgården, Trondheim, (1953, -55)
 • Sentralsykehuset, Fredrikstad, (1955)
 • Den norske ambassade, New Delhi (1959)
 • Restaurering og ny innredning Østre Fredrikstad kirke (1966)
 • Erkebispegården, Trondheim (1967–72)
 • Den Gamle Krigsskole, Oslo (1971–75)
 • Ombygging, Victoria Hotell, Fredrikstad (1972–73)
 • Diverse innredninger, Kunstindustrimuseet i Oslo (1975–76)
 • Innredning av bankettsal, Hotell City, Fredrikstad (1975)
 • Restaurering av Onsøy Kirke (1975–76)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Landsforbundet Norsk Brukskunsts høstmønstringer 1946-64
 • Norsk Brukskunst 1951, Röhsska Konstslöjdmuseum, Göteborg
 • H 55, Helsingborg, 1955
 • Det københavnske Snedkerlaugs jubileumsutst., Kunstindustrimuseum, København, 1961
 • Stavangermessen, 1962
 • Norske møbler i fortid og nåtid, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1967
 • Jacob-prisen 20 år, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer, 1977
 • Jacob-prisen 20 år, De Sandvigske Samlinger, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1977
 • Vårt daglige miljø 1918–78, Landsforbundet Norsk Brukskunst, 1978
 • Møbelmessen, Sjølyst, Oslo, 1978-1979

Separatutstillinger

 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1979

Litteratur

 • Bonytt, 1946, s. 30–31, 123, 159 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 80, 200 (ill.)
 • Bonytt, 1948, s. 179–181, 192, 195 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 20, 105, 179 (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 73
 • Bonytt, 1951, s. 74 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 195 (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 90, 156, 157, 159 (ill.)
 • Bonytt, 1956, s. 56, 57, 59, 226 (ill.)
 • Bonytt, 1958, s. 221, 223 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 132–135, 203 (ill.)
 • Bonytt, 1960, s. 64, 178–179 (ill.)
 • Bonytt, 1961, s. 95, 150, 233 (ill.)
 • Bonytt, 1962, s. 167, 200 (ill.)
 • Bonytt, 1964, s. 52–55 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 119–122 (ill.)
 • Bonytt, 1967, s. 240, 242 (ill.)
 • Bonytt, 1977, nr. 3/4, s. 80–85 (ill.)
 • Bonytt, 1980, nr. 12, s. 37–41 (ill.)
 • Dansk Kunsthaandværk, København, 1946, s. 240 (ill.), 242
 • Dansk Kunsthaandværk, København, 1951, s. 78 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1948, nr. 7/8, s. 12 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, tillegget, s. 36 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 65 (ill.), 71
 • Byggekunst, 1952, s. 177–187 (ill.), tillegget s. 56
 • Byggekunst, 1953, s. 202 (ill.)
 • Byggekunst, 1958, tillegget, s. 19 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 149
 • Alnæs, T., Møbler, Oslo, 1957, s. 27, 52 (ill.)
 • Til fest, 1959, (ill.), katalog Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Møbelsnekkeren, 1962, s. 82, 99, 187 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1968, s. 133 (ill.)
 • Segerstad, U. Hård Af, Moderna møbler från Danmark, Finland, Norge och Sverige, Stockholm, 1963, s. 110–111 (ill.), 121
 • Norsk brukskunst, Landsforbundet Norsk Brukskunst årbok, 1964, s. 52 (ill.)
 • Studentene fra 1939, Oslo, 1964, s. 269 (ill.)
 • Byen med de vakre kirker, Fredrikstad, 1967, s. 20 (ill.), 28
 • Anker, P. (Red.), Norsk brukskunst. Studier i Norge, Oslo, 1969, s. 57 (ill.), 58, utg. av Dansk-norsk fond
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 29 (ill.)
 • Gyldendals store konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 3, spalte 1053
 • Jacob-prisen 20 år, 1977, s. 13 (ill.), katalog Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Vårt daglige miljø, 1978, (ill.), katalog Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Møbelskjønn, 1978
 • Møbelskjønn, 1979, utg. av Landsforbundet Norsk Brukskunst (ill.)
 • katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, 1979, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 183
 • Dysthe, T., i Aftenposten, 15.03.1979
 • Skaug, A. B., i Arkitektnytt, 1979, s. 169, 184 (ill.)
 • Østre Fredrikstad kirke, Fredrikstad, 1979, s. 27–28 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 159