Det var som skuespiller H. gjorde seg mest bemerket. Men opprinnelig hadde han tenkt å bli dekorasjonsmaler. I 1890 begynte han derfor sin formelle utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. To år senere drog han til Tyskland, hvor han studerte ved forskjellige akademier fram til 1896. H. var en periode ansatt som maler ved Glyptoteket i København, og han studerte også ved Den Keiserlige Opera i Berlin. Som skuespiller debuterte han i 1899 på Den Nationale Scene i Bergen i rollen som Torolf i Hærmændene paa Helgeland. Både under oppholdet i Berlin og senere ved Fahlstrøms Theater gjorde han seg fordelaktig bemerket som teatermaler og kostymetegner. H. skrev dikt og kåserier og tegnet illustrasjoner. Som billedhugger utførte han en rekke relieffer og byster i gips av kjente menn, bl.a. Henrik Ibsen (1906, Universitetsbiblioteket, Oslo).