Faktaboks

Gudrun Kongelf
Kongelf, Gudrun Sofie
Født
22. mars 1909, Norderhov
Død
23. mai 1987, Oslo

K. var en av de første kunstnere her i landet som arbeidet i et nonfigurativt formspråk. På sin utstilling i Kunstnerforbundet 1950 viste hun et dynamisk maleri bygd på geometri. Former og linjer i disse bildene står mot hverandre med maksimal kontrast. De rene fargene, rødt, grønt, blått, hvitt og svart understreker dynamikken. Interessen for det konstruktive og for fargens romskapende muligheter kom imidlertid snart i bakgrunnen. Fra midten av 50-årene var hun opptatt av myke kurver og eggformer som fletter seg i hverandre, oppløser seg og dukker fram igjen. Fargene er ofte høyt oppdrevne i dristige kontraster og kombinasjoner. Hun arbeidet på denne tiden med olje, akvarell, tusj, litografi, tresnitt og med serigrafi, en teknikk hun tok opp som en av de første her i landet. Fra denne tid er også en del bokillustrasjoner. Hennes omslag og vignetter er dels enkle strektegninger, geometriske, spisse former eller ellipser og svevende kloder, dels har de en fortettet og kraftig kalligrafisk karakter. Mot slutten av 50-årene kom K.s malerier til å handle mer og mer om prosesser, om kosmiske krefters tilblivelse og oppløsning. Dette kom etter hvert også til uttrykk i arbeidsmåten. Bildene ble preget av en arret og knudret overflate, av rennende maling og ofte av en spesiell skrapeteknikk. Det til dels harde og viljesbestemte i de tidlige bildene vek plassen for en mer ekspressiv form, der kunstneren gav seg følelsene og fantasien i vold. Det improviserte og til dels uklart visjonære, som på mange måter betydde en forløsning, ble i det neste tiår igjen mer organisert. I bildene fra denne tiden utvikler komposisjonen seg gjerne ut fra en kjerne, oftest en vertikal akse, som fargesterke og dynamiske spiraler og sirkler samler seg omkring eller slynges ut fra. I små formater og i mindre pretensiøse arbeider har hun vist en mer ledig form. De er mer varierte i farge, lys og stoff. Etter hvert har en tydelig tendens til å gi en fornemmelse av naturopplevelse kommet til uttrykk. Hele hennes kunstneriske virksomhet har således vært basert på en nonfigurativ uttrykksform, mest konsekvent i 50-årene. Hun har stort sett arbeidet med de samme tema både i maleri, tegning og grafikk.

Familierelasjoner

Datter av

 • Christian Kongelf
 • Hanna Olsen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno og Per Krohg 1932–34, under Wilhelm Krogh-Fladmark 1937–38
 • elev av Bjarne Engebrets malerskole under krigen
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1946–47
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg høsten 1946
 • kunstak. København 1954

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bloms stipend 1953
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1954
 • 3 %-fondets stipend 1955 og -60
 • Ragnhild Keysers legat 1956
 • Statens arbeidsstipend 1957 og -63
 • stipend fra Fondet for svensk-norsk samarbeid 1958
 • Ole Evenstads legat 1967
 • Hans Gudes legat 1973
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1973
 • Reiser til Danmark 1946 og -54
 • Sverige 1956 og -58
 • USA 1960

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kursleder i Fri form og farge og i Grafikk, AOF 1956–60
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn 1952–67
 • medlem Foreningen Norske Grafikere og Landsforeningen Norske Malere

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse om farger for eksteriør til Norden Kemiske Farvefabrik, Oslo 1952
 • 3. premie i internasjonal grafikkonkurranse arrangert av Melzers Gallery, New York 1959

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norden Kemiske Farvefabrik, Østensjøv., Oslo (1951)
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Melzers Gallery, New York
 • Miami Art Center, USA
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norges Bank
 • Utenriksdepartementet
 • Sandefjord og Sarpsborg kunstforeninger
 • New York Graphic Society

Illustrasjonsarbeider

 • F. Bjørnseth: Syv septimer, Oslo 1954, Vandreren, Oslo 1955 og Til minne om en klode, Oslo 1956

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946-1947
 • Høstutstillingen, 1949-1953
 • Høstutstillingen, 1955-1963
 • Nordisk grafikk, Oslo, 1954
 • Nordisk grafikk, Den norske utstilling, Reykjavik, 1954
 • 3. Biennale, São Paulo, 1955
 • Norveska grafika, Ljubljana, 1956
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Nordisk grafikkunion, København, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1962
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1960
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Miami Art Center, USA, 1971
 • International Telephone and Telegraph International Exhibition, USA, 1971-1974
 • 50 årene - et gjennombrudd, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1962

Separatutstillinger

 • Arendal Kunstforening, 1956
 • Paletten, Oslo, 1957
 • International Galleri, New York, 1960
 • International Galleri, New York, 1961
 • Sarpsborg Kunstforening, 1961
 • Gall. Per, Oslo, 1961
 • Gall. KB, Oslo, 1964
 • Permanenten, Oslo, 1969
 • International Galleri, New York, 1973
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Trondheim Kunstforening, 1950
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1955
 • Gall. Numero, Firenze, 1958
 • Trondheim Kunstforening, 1959

Ikke Angitt

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1966

Eget forfatterskap

 • Kunst og Rabbel. Fra en ytre til en indre verden, Morgenbladet, 06.01.1962

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 314
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 139, 148 (ill.)
 • Kunsten idag, 1957, hefte 39 s. 34
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 41
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 21
 • Liisberg, O. (Red.), Moderne norsk kunst, Stockholm, 1959, s. 28, 31, 46, 49 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 130, 148, 150
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 67 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 117, 1975 s. 26s. 54
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 52 (ill.)
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, register
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 192
 • Askeland, J.
 • Norsk malerkunst, hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, register
 • Hellandsjø, K. (Red.), 50 årene - et gjennombrudd, katalog Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1982, s. 6, 8, 15, 40–41, 50, 101–02 (ill.)
 • Aviser: Aftenposten, 25.02.1950
 • Michelet, J.F., i Morgenbladet, 04.03.1950
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 19.09.1950
 • Pedersen, S.S., i Dagsavisa, 26.09.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 07.05.1955
 • Aftenposten, 23.04.1956, (ill.)
 • Bladet Tiden, 18.09.1956
 • Bladet Tiden, 19.09.1956, (ill.)
 • Klæbo, M.A., i Vestlandske Tidende, 19.09.1956, (ill.)
 • Ingebrethsen, I., i Agderp., 20.09.1956
 • Aftenposten, 03.10.1957, (ill.)
 • Dagbladet, 03.10.1957, (ill.)
 • Morgenbladet, 05.10.1957
 • A. J. Aas, i Aftenpostent, 09.10.1957
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.10.1957
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 10.10.1957
 • Gunnarsson, C.B., i Dagbladet, 17.10.1957
 • Sarpen, 03.02.1961
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 08.03.1961
 • Revold, R, i Aftenposten, 13.03.1961
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 14.03.1961
 • Verdens Gang, 16.08.1961, (ill.)
 • Svelvikp., 14.09.1962
 • Dagbladet, 31.01.1964
 • Aftenposten, 03.02.1964, (ill.)
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 06.02.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 10.02.1964
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 10.02.1964
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.02.1964
 • Aftenposten, 23.04.1966, (ill.)
 • Dagbladet, 30.08.1969, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.09.1969
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 11.09.1969
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 12.09.1969
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 12.09.1969
 • Eggum, A., i Dagbladet, 12.09.1969
 • Dagbladet, 03.10.1973
 • Aftenposten, 20.08.1976
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 02.09.1976
 • Aftenposten, 22.03.1979