Faktaboks

Betzy Marie Jæger Ohlsen
Født
10. september 1851, Christiania
Død
23. oktober 1941, Oslo

O. var bosatt i Kristiania og malte i 1880- og 90-årene en del bilder med motiver fra byen. Bildene har topografisk interesse, og de er malt i et nøyaktig og friskt, men litt pirkete formspråk. O. har også utgitt barnebøker.

Familierelasjoner

Datter av

 • Agnes Marie Foss (1823 - 1912)
 • Hans Henrik Jæger, sorenskriver (1819 - 1870)

Gift med

 • 1873-1921 med Hjalmar Christian Ohlsen, overrettssakfører (1845 - 1921)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • elev av Amaldus Nielsen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum

Portretter

 • Portrett utført av Thoralv Sundt-Ohlsen (olje 1920, privat eie)

Eget forfatterskap

 • Da mama var liden. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1887
 • Mammas smaagutter. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1888
 • Lillegut. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1889
 • Lillemor. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1889
 • Da mama ble større. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1894
 • Billedgaader, 1894, (rebuser for barn)
 • Lille Eio. Fortællinger for barnekammeret, (Kristiania, 1896

Litteratur

 • Jæger, O., Stamtavler over Familierne Jæger i Norge, Bergen, 1917, s. 65
 • Just, C. (Red.), N. W. Damm & Søn 1843–1943, Oslo, 1947, s. 182–84, 211, 466
 • Oslo Bymuseum. Fra dets samlinger I, Oslo, 1949, s. 23
 • Sundt, R., Slekten Sundt, Oslo, 1953, s. 134

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv