O. var bosatt i Kristiania og malte i 1880- og 90-årene en del bilder med motiver fra byen. Bildene har topografisk interesse, og de er malt i et nøyaktig og friskt, men litt pirkete formspråk. O. har også utgitt barnebøker.