B.-L.s formspråk befinner seg i grenseland mellom abstraksjon og surrealisme. Han har arbeidet en del som avistegner.