Faktaboks

Carl Nielsen
Nielsen, Carl Adolph
Født
5. juli 1848, Christiania
Død
28. juli 1908, Kristiania

Fra Eidsvåg i Romsdal. Carl Nielsen. 1884. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Loen, Nordfjord. Carl Nielsen. 1894. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

N. fikk sin kunstneriske utdannelse i 1870-årene, først et par år på Knud Bergslien og Morten Müllers malerskole i Christiania og deretter som elev av Hans Gude i Karlsruhe. Nærmere data er ikke kjent, men et bilde datert 1877 bærer påskriften "Carlsruhe". N. gikk inn for landskapsmaleriet med vekt på norske fjord- og fjellandskaper, nærmest i Gudes stil, men utførelsen er gjerne mer tørr og nøktern. Sine beste egenskaper viste han i naturstudier og mindre arbeider, som kan ha en stillferdig dempet tone. Han synes i ungdomsårene også å ha mottatt inntrykk av August Cappelen; en kopi etter dennes Skogtjern i nedre Telemark er datert 1874 (Helge Væringsaasens samling, Elverum). Utover i 80-årene foretok N. ifølge Høstutstillingens kataloger, stadige studiereiser omkring i Norge. På grunn av sykdom fikk han neppe malt stort de siste par år av sitt liv. Av hans arbeider kan nevnes Ved Gjende (1874, Nasjonalgalleriet, Oslo), Fra Romsdal (Eidsvåg) (1884, Nasjonalgalleriet) og Husmannsplass i Hitterdal (1891, Drammens Kunstforening Faste Galleri). To større bilder ble vist på utstillinger i utlandet: Hjørundfjord i København i 1888 og Odda, Hardanger, på Verdensutstillingen i Paris 1889.

Til kunstforeningene særlig i Kristiania og Bergen leverte han flittig bilder, til Christiania Kunstforening således 36 arbeider i perioden 1877–1908. Han har også utført enkelte grafiske arbeider. N. kom tidlig med i kunstnernes organisasjonsarbeide. Han støttet i 1881 aksjonen mot Christiania Kunstforenings innkjøpspolitikk, hjalp i 1882 Frits Thaulow med å organisere den første Høstutstilling og var fra 1884 dens første sekretær. Mye arbeid nedla han som inspektør i Kunstforeningen og som overlærer ved Den kgl. Tegneskole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Niels Erland Nielsen, snekkermester
 • Caroline Juliane Strøm

Gift med

 • Mathilde Caspersen

Utdannelse

 • Knud Bergslien og Morten Müllers malerskole tidlig i 1870-årene
 • elev av Hans Gude, Karlsruhe omkring 1875

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Tyskland omkring 1875 (tilbake i Norge tidligst 1877)
 • reiser i Norge bl.a. til Romsdal 1884
 • Romsdal, Sogn og Vågå 1886
 • Hardanger, Volda, Stjørdal 1887
 • Oslofjorden og omegn 1889–90
 • Nordfjord 1896
 • Sogn 1900
 • Nordfjord, Sogn og Romsdal 1906

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer Den kgl. Tegneskole 1885–1908
 • Fast sekretær Høstutstillingen fra 1884
 • inspektør Christiania Kunstforening 1890–99, 1902–05
 • sekretær Bildende Kunstneres Styre fra 1905
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Norsk Folkemuseum
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum
 • Nationalmuseum, Stockholm

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1882-1890
 • Høstutstillingen, 1896-1907
 • Christiania Kunstforening, 1877-1908, i perioden
 • Trondheim Kunstforening, 1878-1890
 • Drammens Kunstforening, 1879-1881
 • Bergens Kunstforening, 1886-1898
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Verdensutstillingen, i Paris, 1889
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Litteratur

 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. 82
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 268
 • Vor tid, (Kristiania, 1908, s. 300 (ill.)
 • Aftenposten, 29.07.1908
 • Aftenposten, 30.07.1908
 • Den kgl. Tegneskole årsberetning 1908/09, 1909, s. 4
 • Werenskiold, E., Kunst. Kamp. Kultur, (Kristiania, 1917, s. 25, 47
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 464
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, register s. 212
 • Kloster, R., Bergens kunstforening 1838-1938, Bergen, 1938, s. 179
 • Johannesen O. Rønning, i Hamars historie, Hamar, 1948, s. 513
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 188
 • Äldre nordiska målninger, katalog Nationalmuseum, Stockholm, 1952, s. 208
 • Johannesen O. Rønning, : For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 231
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 720
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 566

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv