S. skulle opprinnelig bli kjøpmann, men gikk samtidig på Bergen offentlige tegneskole under Franz Wilhelm Schiertz. Han bestemte seg for å bli maler og drog i 1857 til Düsseldorf der han ble elev av Hans Gude, som han for øvrig hadde kopiert bilder av på tegneskolen. S. ble boende i Düsseldorf, men reiste mye rundt om i Europa og var også en rekke ganger i Norge. Han var ofte representert på de store verdensutstillingene, og på utstillingen i Wien 1873 fikk han medalje for Innseilingen til Bergen i måneskinn. Bildet ble senere solgt til Nationalmuseet, Stockholm. Han solgte ofte bilder i kunstforeninger, i norske så vel som i utenlandske. S. var først og fremst landskapsmaler og malte gjerne innlandsmotiver i den tidligere fase av sin karriere. I den senere fase konsentrerte han seg mer om kystmotiver i måneskinn.