T. flyttet i 1920-årene fra Finnskogen til Borgestad, var bosatt i Skien fra omkring 1940 og fra midten av 1950-årene på Nesodden og i Oslo. T.s malerier fra 1930–40-årene varierte i formspråk fra det lett forenklede dekorative til mer realistisk oppfattede, sosialkritiske bilder, i enkelte tilfeller også med en tendens til surrealisme. Gjennomgående trekk var en ekspressiv holdning, særlig merkbar i koloritten. Fra sterke og strålende farger i naturskildringer, ble fargene kalde og asketiske i beskrivelsen av enkeltindividets grå hverdag. Selv fargesterke bilder fikk etter hvert en mollstemt undertone. Bildene kunne minne om både Per Krohgs og Edv. Munchs arbeider, men var tydeligst beslektet med Kai Fjells fortellende og mytiske billedverden. T. beholdt hele livet interessen for det symbolsk anekdotiske aspekt. En del bilder med metafysiske spekulasjoner ble mer litterære enn maleriske, og han var ofte mer opptatt av fargen enn av formen. Figurtegningen ble ofte bevisst primitiv, et trekk som ble mer fremtredende med årene, og motivene var som oftest mennesker i landskap og detaljrike interiører, eller et samlet symbolsk hele av inne- og utemiljø. Han malte dessuten flere portretter. Beste maleriske resultater oppnådde han når han frigjorde seg fra det fabulerende og malte rene naturskildringer og oppstillinger. Landskapsmotivene var hentet fra Kragerø og Brevik, fra 1955 også fra flere opphold i Spania. T. malte også akvareller og gouacher, og i enkelte arbeider fra 1960-årene malte han på en grovkornet pulvermasse, muligens inspirert av Sigurd Winges pulverteknikk. Som grafiker utnyttet T. de forskjellige tekniske strukturer, særlig i tresnittet, til å gi bildene en særpreget ornamental virkning. Tidlig i 1960-årene trykket han dessuten en serie tresnitt etter Nikolai Astrups etterlatte originale plater.