B. har alltid arbeidet innenfor den figurative skulpturtradisjon. Formspråket er realistisk, med konsentrasjon om store, fortettede former. Mennesket og menneskekroppen har utgjort B.s viktigste motivkrets. Hun etablerte seg tidlig som en anerkjent portrettør med arbeider som bysten av Anders Jahre (1943), av Lauritz Sand (1947) og av Arthur Hurum, samt relieffet av kommandør J.A. Gade i Oslo Militære Samfund. Et motiv som i 1940-årene fengslet B. var mulattansikter. Dette resulterte i en serie med mulatthoder både i terrakotta og bronse. Slutten av 1940-årene betød et gjennombrudd for B. I 1947 var hun representert på Den officielle norske kunstudst. i København med Mulatthode (1945). Året etter deltok B. på utstilling Nordiska konstnärinnor i Sthm. med bronseskulpturene Mulattode (1945), Akt (1946) og Gammel dame (1946–47). B. benyttet materialer som gips, terrakotta, bronse, mineralitt og marmor. Ved siden av sin virksomhet som billedhugger har B. studert musikk både i Paris og Oslo.