G. debuterte som maler i 1948, men har siden ikke stilt særlig ut før i 1970-årene. Gjennom sitt giftemål med eldste datter på Nutheim gjestgiveri i Flatdal ble G. engasjert i et livslangt arbeid for å gjøre stedet til et kunstsenter. Nutheim har tidligere vært besøkt av kunstnere som Erik Werenskiold, Henrik Sørensen og Harald Kihle, og det er denne tradisjonen G. ønsker å føre videre. Stedet besøkes i dag av malerinteresserte fra hele Norden, og det holdes ukentlige kurser i landskapsmaling og tegning. Undervisningen legges opp etter Matisse-elevenes prinsipper. G. forteller at han er spesielt opptatt av nettopp denne gruppen kunstnere, som har malt så mye fra Telemark. Også G.s bror, Terje, tar del i undervisningen. G. er først og fremst landskapsmaler. Han modelerer i klare plan og setter fargene rent opp mot hverandre for å gi bildene fasthet.