E. var med i Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen 1907–08. I årene fram til 1. verdenskrig var han i kontakt med kretsen av Matisseelever, særlig Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av. E. bodde i alle år sammen med broren Sigurd E. i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Son og Åsgårdstrand. Han holdt seg til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen og malte helst lett abstraherte og fargeglade landskaper. Nasjonalgalleriet eier Atelierinteriør (1904) fra Zahrtmann-tiden i dempede jordfarger med islett av kjølig grønt, det fargerike, men løsere komponerte Augustdag fra 1910 med en stående kvinneskikkelse i et bakket landskap samt Det gamle hus (1954), et landskap med en liten rød stue innunder et mektig furutre, utført med brede, skissemessige strøk i en lett abstraherende stil.