Faktaboks

Bjarne Eriksen
Født
30. mars 1882, København
Død
21. november 1970, Oslo

Augustdag, 1910. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Atelierinteriør, 1904. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

E. var med i Alfheim-kretsen omkring Jean Heiberg og Henrik Sørensen 1907–08. I årene fram til 1. verdenskrig var han i kontakt med kretsen av Matisseelever, særlig Sørensen, som han ble forholdsvis sterkt påvirket av. E. bodde i alle år sammen med broren Sigurd E. i Oslo, avbrutt av sommeropphold i Son og Åsgårdstrand. Han holdt seg til en dekorativt preget videreføring av impresjonismen og malte helst lett abstraherte og fargeglade landskaper. Nasjonalgalleriet eier Atelierinteriør (1904) fra Zahrtmann-tiden i dempede jordfarger med islett av kjølig grønt, det fargerike, men løsere komponerte Augustdag fra 1910 med en stående kvinneskikkelse i et bakket landskap samt Det gamle hus (1954), et landskap med en liten rød stue innunder et mektig furutre, utført med brede, skissemessige strøk i en lett abstraherende stil.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olea Pedersen
 • Adam Emanuel Erichsen

Gift med

 • 1909 med Lydia Bye

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • elev av Kristian Zahrtmann i København 1904–05

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • H.M. Kongens stipend
 • Hielmstierne-Rosencrones legat 1917 og -18
 • Schäffers legat 1915 og -16
 • Benneches legat 1923
 • Studiereiser til Paris 1910 og -19

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet (3 malerier)
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lillehammer Bys Malerisamling
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1906-1915
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1917-1918
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1920-1921
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1926
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1928-1929
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1931-1935
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1945-1948
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1952
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1954-1958
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1960-1961
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • San Francisco-utstilling, 1915
 • Stavanger Kunstforening, 1918
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Den norske utstilling, Riga, 1934
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den officielle norske kunstudstilling, København, 1947

Separatutstillinger

 • Blomqvist Kunsthandel, Kristiania, 1912
 • København, 1913
 • Kunstnerforbundet, Kristiania, 1919
 • Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1949
 • Bergens Kunstforening, 1950
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1954, broren
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Wangs kunsthandel, Oslo, 1963
 • Wangs kunsthandel, Oslo, 1967
 • Wang, Oslo, 1972

Portretter

 • Portrettert av broren Sigurd E. ca. 1913 (Nasjonalgalleriet)

Litteratur

 • Sørensen, H., Ung norsk malerkunst. En kort orienterende oversikt, Det tyvende aarhundrede, 09.1910, s. 21
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.02.1912
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 24.09.1919
 • Kunst og Kultur, 1936, s. 128, (elevliste fra Zahrtmanns skole)
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 664
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 47
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 30, 144, 162, 163
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, s. 48
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 59
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 431, 617
 • Morgenbladet, 24.03.1962, (intervju)
 • Revold, R., i Aftenposten, 30.03.1962
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 5, spalte 772
 • Bergens Tidende, 24.11.1970
 • GSL, Oslo, 1972, bd. 2, spalte 1397
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908-1914, s. 15, 73, 82, 100
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4, s. 9

Arkivalia

 • G. Sørensen, Zahrtmanns malerskole 1885-1908, sett i relasjon til samtidens kunstmiljø og med hovedvekten på de norske elevene, 1976, s. 177