P. ville opprinnelig bli maler, tok undervisning, men begynte så i vanlig malerlære. Etter svenneprøven drog han som vandrende gesell rundt i Europa. Han virket bl.a. en tid som teatermaler, først i Stockholm, senere hos Hugo Baruch i Berlin. I 1 1/2 år arbeidet han også hos dekorasjonsmaleren Otto Haberer i Bern. Da han bosatte seg fast i Kristiania i 1912, grunnla han en ma!erforretning og virket en tid særlig som dekorasjonsmaler. Men møtet med den anvendte kunst i Tyskland ble avgjørende for ham, og i 1916 la han ned håndverksbedriften for å bli ren brukskunstner. P. var en meget allsidig begavelse. Han arbeidet den første tid mye med glassmalerier, men viet seg snart til bokkunsten. Med en moderne forenkling sprunget ut av nyklassisismens ideer gav han norsk bokproduksjon et helt nytt preg. Hans virksomhet omfattet hele boken fra bind, omslag og overtrekkspapir til typografisk utforming og illustrasjoner, de siste ofte i form av vignetter eller friser. Hans bøker har et meget personlig preg med en ny ornamental stil og en grasiøs linjeføring i vignetter og illustrasjoner. Som bokkunstner utførte han også en rekke private praktbind og adresser. I 1928 ble P. kunstnerisk leder ved Hadelands Glassverk. Ansettelsen medførte en fullstendig fornyelse av verkets produksjon. P.s tidlige arbeider er enkle og stramme, preget av nyklassisismen. Han ble snart opptatt av funksjonalismens idealer, men modellene fikk etter hvert en mykere linje. De spente over hele registeret av bordglass fra det billige pressete hverdagsglass via enkle bruksglass og vinglass til fasettslepet krystall og rikt graverte praktstykker. Arbeidene preges av et fint samspill mellom form og dekor. Formene er klare og presise, dekoren sikker og behersket med en streng ornamental karakter som elegant føyer seg etter formen. Sine ypperste resultater nådde han i arbeider med strekgravyr, som de rikt dekorerte pokaler hvor han bygde på gammel norsk tradisjon, men likevel skapte sin egen stil. Fra de senere år stammer en rekke karakterfulle vaser i tung krystall og sandblåste glassarbeider til interiører av representativ karakter. P. fant også uttrykk for sitt dekorative talent i utforming av diplomer, ex libris, emblemer, segl, standarder, faner, kartonger til tekstile arbeider og tegninger til dekor av keramiske produkter. Som pedagog gjorde han en stor innsats ved oppbygging av reklamelinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. I tillegg var han en meget benyttet utstillingsarrangør for Foreningen Brukskunst hvor han spilte en sentral rolle. Med sin allsidighet og evne til fornyelse ble P., som Knut Greve har karakterisert ham, vår første virkelig moderne brukskunstner.