Faktaboks

Sverre Pettersen
Født
1. september 1884, Kristiania
Død
15. mars 1959, Oslo

Sola. Sverre Pettersen/Hadeland Glassverk. 1938. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Nordlys. Sverre Pettersen/Høvik Glassverk. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

P. ville opprinnelig bli maler, tok undervisning, men begynte så i vanlig malerlære. Etter svenneprøven drog han som vandrende gesell rundt i Europa. Han virket bl.a. en tid som teatermaler, først i Stockholm, senere hos Hugo Baruch i Berlin. I 1 1/2 år arbeidet han også hos dekorasjonsmaleren Otto Haberer i Bern. Da han bosatte seg fast i Kristiania i 1912, grunnla han en ma!erforretning og virket en tid særlig som dekorasjonsmaler. Men møtet med den anvendte kunst i Tyskland ble avgjørende for ham, og i 1916 la han ned håndverksbedriften for å bli ren brukskunstner. P. var en meget allsidig begavelse. Han arbeidet den første tid mye med glassmalerier, men viet seg snart til bokkunsten. Med en moderne forenkling sprunget ut av nyklassisismens ideer gav han norsk bokproduksjon et helt nytt preg. Hans virksomhet omfattet hele boken fra bind, omslag og overtrekkspapir til typografisk utforming og illustrasjoner, de siste ofte i form av vignetter eller friser. Hans bøker har et meget personlig preg med en ny ornamental stil og en grasiøs linjeføring i vignetter og illustrasjoner. Som bokkunstner utførte han også en rekke private praktbind og adresser. I 1928 ble P. kunstnerisk leder ved Hadelands Glassverk. Ansettelsen medførte en fullstendig fornyelse av verkets produksjon. P.s tidlige arbeider er enkle og stramme, preget av nyklassisismen. Han ble snart opptatt av funksjonalismens idealer, men modellene fikk etter hvert en mykere linje. De spente over hele registeret av bordglass fra det billige pressete hverdagsglass via enkle bruksglass og vinglass til fasettslepet krystall og rikt graverte praktstykker. Arbeidene preges av et fint samspill mellom form og dekor. Formene er klare og presise, dekoren sikker og behersket med en streng ornamental karakter som elegant føyer seg etter formen. Sine ypperste resultater nådde han i arbeider med strekgravyr, som de rikt dekorerte pokaler hvor han bygde på gammel norsk tradisjon, men likevel skapte sin egen stil. Fra de senere år stammer en rekke karakterfulle vaser i tung krystall og sandblåste glassarbeider til interiører av representativ karakter. P. fant også uttrykk for sitt dekorative talent i utforming av diplomer, ex libris, emblemer, segl, standarder, faner, kartonger til tekstile arbeider og tegninger til dekor av keramiske produkter. Som pedagog gjorde han en stor innsats ved oppbygging av reklamelinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. I tillegg var han en meget benyttet utstillingsarrangør for Foreningen Brukskunst hvor han spilte en sentral rolle. Med sin allsidighet og evne til fornyelse ble P., som Knut Greve har karakterisert ham, vår første virkelig moderne brukskunstner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Alethe Caroline Andresen
 • Petter Anton Pettersen

Gift med

 • Betty Honoria Mohn

Utdannelse

 • Elev av Gudmund Stenersen 1898–99
 • malerlære, svenn ca. 1901
 • Den kgl. Tegneskole 1900-04
 • Kunstgewerbeschule, Berlin 1905/06

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens fond tre ganger fra 1911
 • Reiser til Sverige, Tyskland, Nederland, Sveits og Østerrike i perioden 1904–10
 • studieopphold i München ett år ca. 1911

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medarbeider Maleren, Oslo 1915–18
 • kunstnerisk leder Hadelands Glassverk 1928–49
 • lærer reklamelinjen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1936, overlærer 1944, avdelingsforstander 1948–54
 • tegner og konsulent for bokkunstnerisk utstyr H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S, Oslo fra 1949
 • Medlem Foreningen Brukskunst
 • Tegnerforbundet
 • jurymedlem Christiania Glasmagasins konkurranse om tegninger til glass 1934
 • medlem teknisk råd, Forening for norsk bokkunst fra 1946
 • jurymedlem Landsforbundet Norsk Brukskunsts konkurranse om drikkeglass 1958

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie konkurranse om festtelegramblanketter 1923
 • innkjøpt Christiania Glasmagasins idékonkurranse om tegninger til moderne glass 1926
 • premie Årets vakreste bøker 1933, -34, -40, 1945/46, -49, -50, -53, -54
 • R 1 St. Olavs Orden 1954

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmalerier Horten kirke (ca. 1920)
 • Svelvik kirke (ca. 1920)
 • Borre kirke (1927)
 • Kartong til Osloteppet (vevd av Ulrikke Greve), Oslo Håndverks- og Industriforening (1928)
 • Lysekrone, Sandar kirke (1932)
 • Stella Polaris (sandblåst glass 1946)
 • Speil, M/S Oslofjord (1949)
 • Speil bankettsalen, Oslo Rådhus (1950)
 • Tegninger til rektorkappene Norges veterinærhøgskole og Norges tannlegehøgskole, Oslo
 • Tegninger til antependium og messehakel Akershus Slottskirke
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Glassmuseum, Hadelands Glassverk
 • Dekorasjoner til utstilling: Kristiania Haandverks- og Industriforenings utstilling 1920, -21
 • Den byhistoriske utstilling, Akershus, Kristiania 1924
 • Form og Farve, Tivoli, Kristiania 1924

Illustrasjonsarbeider

 • B. Kroepelien: Frankrikes vine, Kristiania 1922
 • R. Øksnevad: Fransk elskovsfilosofi, Kristiania 1922
 • Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage, Kristiania/Oslo 1923–50
 • Aktieselskapet Oslo (Christiania) Smørfabrik. Aug. Pellerin Fils & Co. 1876–1926, Oslo 1926
 • T. Caspari: Fra bygdevei og sætersti. Landskapsbilleder fra det østenfjeldske Norge og grænsetrakter mot Sverige, Oslo 1926
 • H. Wergeland: Samlede Skrifter. Trykt og utrykt, utg. H. Jæger og D. Arup Seip, Oslo 1926–40, bd. III, 1–3, bd. IV, 4–7, bd. V, 1–2, bd. VI, 1–2
 • H. Wildenvey: Samlede digte, Oslo 1927
 • B. Aagaard: Hafiz av Shiraz, Oslo 1927
 • Absalon Pedersøn Beyer: Om Norigs Rige, Bergen 1928
 • Ibsen, H.: Peer Gynt, utg. Ibsen, H.s hundreårsdag, Oslo 1928
 • Norsk lyrikk gjennem tusen år, utvalg Charles Kent, Oslo 1929
 • G. H. Greve: Vin. Kunsten å velge og vurdere den, Oslo 1931
 • R. Øksnevad: Bøker og bokelskere, Oslo 1933
 • Ds.: Bacchus og Comuseum Gyldne ord om mat og drikke, Oslo 1935
 • Christiansen, G. E.: De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin, Oslo 1939
 • En ransagelse av forlagsboghandler Jørgen W. Cappelen, hans liv og karakter, [Oslo 1941]
 • A. Brinck: Aluminium i skipsbygging, Oslo 1942
 • C. F. Engelstad: Frans fra Assisi. Trubadur og helgen, Oslo 1942
 • J. P. Weisse: Romerske keisere. Populære forelesninger, ny utg., Oslo 1942
 • Anakreons sange, Oslo 1943
 • Sommerfeldt, W. P. (red.): Den norske almanakk gjennom 300 år 1644–1944, Oslo 1944
 • G. H. Greve: Boken om vin, Oslo 1950
 • H. Lie (red.): Islandske ættesagaer, Oslo 1951–54
 • Brukskunstneren Sverre Pettersen, utg. Kunstindustrimuseet i Oslo, Oslo 1954

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1931
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1954
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1935
 • Christiania Glasmagasin, 1949

Kollektivutstillinger

 • Foreningen Brukskunsts glassutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Kristiania Haandverks- og Industriforenings utstilling, 1922
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1926
 • Internasjonal bokutstilling, Leipzig, 1927
 • Keramikk- og glassutstilling, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1927
 • Landsutstilling, Bergen, 1928
 • Moderne bokkunst, Köln, 1928
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Nye norske bokbind, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1933
 • Nordisk bokkunst, boktrykk, bokbind, Nationalmuseum, Stockholm, 1934
 • Våre hjem, Foreningen Brukskunst, Oslo, 1934
 • Tegnerforbundets utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Verdensutstillingen, 1937
 • Norsk kunst gjennom 1000 år, Praha, 1938
 • Sort og hvitt, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1938
 • Norsk glass i to hundre år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1939
 • Illustrerte bøker, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1940
 • Nordisk bokkunst 1945–46, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1947
 • Nordisk ex librisutstilling, Nordiska Museum, Stockholm, 1948
 • Utst. av norske illustrerte bøker, København, 1949
 • Hva vi kunne, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950
 • Den illustrerte norske bok, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950
 • Arbeider fra Hadelands Glassverk, vandreutstilling Landsforbundet Norsk Brukskunst, 1953
 • Hadelandsglass gjennom 200 år, Gall. F 15, Moss, 1976
 • Fantasi og virkelighet, glass til hverdag og fest, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1980
 • Scandinavian Modern Design 1880–1980, Cooper Hewitt Museum, New York, 1982

Eget forfatterskap

 • Moderne kunstindustri, Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, (Kristiania, 1911, s. 248–49
 • Hvad vi bør gjøre her hjemme, Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, s. 255–56
 • Malerhaandverket, Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, s. 266–68
 • En fin mann. Hilsen fra bokillustratøren, En ransagelse av forlagsboghandler Jørgen W. Cappelen, hans liv og karakter. Kritiske studier utgitt i anledning 50-årsdagen 30–1-1941, Oslo, 1941, s. 88 (ill.)
 • Norsk kunstindustrielt glass, Bonytt, 1951, s. 86–89 (ill.)
 • Glass til bordet, Bonytt, 1955, s. 190–95 (ill.)

Litteratur

 • Norges Haandverk, (Kristiania, 1919-1920, s. 181 (ill.)
 • Norges Haandverk, Oslo, 1926, s. 87
 • Norges Haandverk, Oslo, 1930, s. 116__-;17 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 133 (ill.)
 • Byggekunst, 1922, s. 11–12, 85, 90, 194–95 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 30, 69, 72, 168 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 41
 • Byggekunst, 1935, s. 263
 • Foreningen Brukskunst. Aarbok 1921, (Kristiania, 1922, s. 65, 67, 96–98 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • St. Hallvard, 1928, s. 237–39 (ill.)
 • St. Hallvard, 1938, s. 105
 • Brukskunst, Oslo, 1931, nr. 4, s. 30–31, nr. 5 s. 42, 46 (ill.)
 • Grevenor, H., i katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, 1931, (ill.)
 • Bokbind tegnet av Thor B. Kielland, Carl Berner, Sverre Pettersen, Tor Refsum, utg. H. M. Refsum, Oslo, 1931, (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1932, bd. 26, s. 508
 • Nye norske bokbind, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, 1933, s. 24, 27–28, 29, 30, 40 (ill.)
 • Nordisk bokkunst, boktrykk, bokbind 1934, katalog Nationalmuseum, Stockholm, 1934, s. 11–12, 18–19, 38, 46–47, 49, 51–52, 54, 57, 63–64 (ill.)
 • Sverre Pettersens bokbind, Brukskunst, Oslo, 1934, nr. 1, s. 1–4 (ill.)
 • Greve, K., Sverre Pettersen - en norsk brukskunstner, Boet, Göteborg, 1934, s. 48–53 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1935, nr. 1, s. 31, nr. 3 s. [10] (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1936, nr. 1 s. [8] nr. 9 s. 12–14 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1937, nr. 11 s. 20–21 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1945, nr. 2 s. 7–8 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1946, nr. 7–8 s. 13 (ill.)
 • Vreim, H., Norwegian Decorative Art to-day, Oslo, 1937, s. 64–67, 72, 75–76 (ill.)
 • Kielland, T. B., Nygård Nilssen, A., Sommerfeldt, W. P., Bokbinderkunst til fest og til hverdag, Oslo, 1937, s. 19, 37, 40, 53, 89–94, 96, 103, 190–97 (ill.)
 • Christiansen, G. E., De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin, Oslo, 1939, bd. 1, s. 421, bd. 3 s. 198–99
 • Røsoch, H., Norsk glass i to hundre år, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, 1939, s. 30, 32, 34, [36–38], 54–56 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 2 s. 24–25nr. 6 s. 13, 15 (ill.)
 • Bonytt, 1942, s. 67 (ill.)
 • Bonytt, 1943, s. 15–16, 130–31, 140, 157 (ill.)
 • Bonytt, 1948, s. 82, 192 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 65, 67 (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 59 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 137 (ill.)
 • Buch, A., i Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, København, 1942, s. 17–20, 56 (ill.)
 • Kielland, T. B., Lorentzen, O., A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847–1947, Stavanger, 1947, s. 139, 141 (ill.)
 • Hald, E., i Bonytt, 1949, s. 194–98 (ill.)
 • Hidle, J., i Vi selv og våre hjem, Oslo, 1949, nr. 12, s. 26–27, 47 (ill.)
 • Hofgaard, C. (Red.), Norwegian Arts and Crafts, Oslo, 1950, s. 21–22 (ill.)
 • Nygård Nilssen, A. (Red.), Forening for norsk bokkunst 1900–1950, Oslo, 1950, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 91–93
 • Kielland, T. B., Brukskunstneren Sverre Pettersen, utg. Kunstindustrimuseet i Oslo, 1954, (ill.), m.fl.
 • Norsk bokkunst. Årets vakreste bøker 1933–55, Oslo, 1956, s. 11–12, 43, 49, 55, 75, 79, 98, 101 (ill.)
 • Prytz, J., Sverre Pettersen, 16 artikler, Oslo, 1956, s. 70–76
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 578
 • Hidle, J., i Bonytt, 1959, s. 121 (ill.)
 • Zahle, E. (Red.), Brukskunst i hjemmet, Oslo, 1961, s. 291
 • Dal, E., Scandinavian Bookmaking in the Twentieth Century, København, 1968, register
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 296–97
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 119, 235, Oslo
 • Polak, A., Glassboken, Oslo, 1974, s. 73–74
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 264
 • Dahl, C., i Kunstindustrimuseet i Oslo. En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år, Oslo, 1976, året 1922 [upag.] (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register
 • Donovan, M. (Red.), Scandinavian Modern Design 1880–1980, New York, 1982
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1982, bd. 9, s. 394
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 325, 341, 343, 367–71, 384–86 (ill.)
 • Greve, K., i Trondheims Folkeblad, 15.05.1935, (ill.)
 • Nationen, 28.08.1954
 • Engelstad, E. S., i Morgenbladet, 04.11.1954

Arkivalia

 • Schyberg, T. B., Norske ex libris. Fortegnelse over 8650 norske ex libris, Frederikshavn, 1974, [upag.]
 • Gaustad, R., Foreningen Brukskunst 1918–1930: program, utstillinger, kritikk, Universitetet i Oslo, 1973, s. 67, 81, 83, 101–02, fig. 97, 116, 132, Magisteravhandling

Faktaboks

Sverre Pettersen