Faktaboks

Jacob Petersen
Født
1790, antagelig i Trondheim
Død
22. oktober 1833, Trondheim

Utsikt mot Støren kirke og prestegård. Jacob Petersen. 1823. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

P.s livsløp og utdannelse er lite kjent, men hans produksjon tyder på dansk skolering. I 1818 var han ved det Borgerlige Jegerkompani, Trondheim. I oktober 1822 ble han ansatt som tegnelærer ved Trondheims realskole, en stilling han beholdt fram til sin død. P. utførte 1821–22 flere malte og tegnede portretter for familien Finne Rosenvinge (den Rosenvingske portrettsamling). Han var da også tegnelærer for den senere maler Johannes Finne Rosenvinge, som han har malt et portrett av. En rekke usignerte portretter malt i perioden 1820–30 i Trøndelag (bl.a. Norske kunsthåndverkere og Gerhard Schønnings skole, Trondheim), kan tilskrives P. på stilistisk grunnlag. P.s stil er sterkt preget av Jens Juel, men er stiv og ufølsom i den maleriske utførelse. På bestilling av kong Carl Johan malte P. i 1821 Fra Røros og Stensetting ved Hegge gård i Steinkjer til Paleet i Christiania (overflyttet Bygdø Kongsgård 1853). Trondheim kommune eier prospektene Trondhjem sett fra Knausen (gouache 1831) og Domkirken sett fra Bispegaten (gouache 1831). Der man har kunnet sammenligne P.s prospekter med motivene, viser de stor detaljtrohet.

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer Trondheim realskole 1822–23

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malerisamlingen, Bygdø Kongsgård
 • Trondheim kommune
 • Arbeider tilskrevet P. i Gerhard Schønning skole, Trondheim
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1983

Litteratur

 • Trondhjems Adresse, 25.10.1833
 • Trondhjems Adresse, 01.11.1833
 • Geelmuyden, I., Erindringer fra 1830-aarene, Trondhjemske samlinger, 1899, bd. 1
 • Schnitler, C. W., Slegten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 329
 • Grimelund, J. J., i Adresseavisen, 03.03.1928, (ill.)
 • Malerisamlingen på Bygdøy Kongsgård, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo, 1983, s. 12, 32, 54__-;55 (ill.)

Arkivalia

 • Statsarkivet i Trondheim, bispearkivet pk. 43 vedrørende realskolen
 • Bjerke, ø., Mathias Stoltenberg, Universitetet i Oslo, 1983, bd. 1 s.119–20, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv