M. kom tilbake til Norge i 1883, fra 1884 arbeidet han i flere år på morens gullsmedverksted og i 1890 fikk han borgerskap i Trondheim. Han tegnet og utførte selv arbeidene. Verkstedet ble større med mange siselører ansatt, og M. sluttet etter hvert å utføre gjenstandene selv. Fra 1900-05 hadde han en egen metallvarefabrikk i tillegg til gullsmedverkstedet der man fremstilte bruksgjenstander som lamper, beslag hengsler o.l. M. er mest kjent for sine sølvarbeider i dragestil. I løpet av de omtrent 40 år (fra ca. 1884) han virket som aktiv gullsmed, forandret hans stil seg lite. Bilder fra gamle norske sagn og vikingsagaen var fattet i en rik drage- eller rankeornamentikk, ofte ledsaget av sitater og forklarende tekster. Motiver fra Nidarosdomen ble ofte også blandet inn. Hans gjenstander preges av en bevisst primitivitet. M. satset klart på turistmarkedet og fikk dermed internasjonalt ry uten å delta på de internasjonale utstillingene i Europa og USA. Praktstykker ble laget på bestilling og finnes i dag over store deler av verden, særlig i fyrstehus og hos private samlere. M.s arbeider fremhever seg mer som kuriøse, rikt dekorerte dragestilgjenstander enn på grunnlag av sine kunstneriske kvaliteter. Håndverksmessig er de av høy kvalitet. M. tegnet også dragestilgjenstander i tre med rike utskjæringer.