M. opprettet sitt eget verksted i Trondheim i 1967. I 1970 flyttet han til Asker. Han debuterte i Trondheim Brukskunstforening 1966. Gjennom hele sin tid som aktiv kunsthåndverker har M.s sterke tilknytning til fri kunst kommet klart til uttrykk i hans sølvarbeider. I årene rundt 1970 brøt M.s arbeider sterkt med de mer håndverksmessige tradisjoner, idet de sluttet seg nært til retninger i nyere skulptur. De hadde ofte et surrealistisk, nærmest absurd uttrykk, som i f.eks. sølvarbeidene der skje- og gaffeldeler var satt sammen på en ny og uvant måte. I dag må disse arbeider ses mer som representanter for en ny tradisjon der begrepet kunsthåndverk står i fokus i motsetning til brukskunst. Selv om hele M.s produksjon vitner om en frodig fantasi og respektløs holdning til tradisjonene, har han også laget enkle, stramme og presise komposisjoner som føyer seg inn i rekken av mer tradisjonell gullsmedkunst. De siste årene har han også arbeidet i tre, først og fremst med kniver der han former både skaftet, bladet og sliren.