P. har hatt egen vevstue i Trondheim fra 1945 med boligtekstiler som spesiale. Hun har særlig vært opptatt av ull, også spelull, som materiale og var blant de første som brukte ull til gardiner.