S. er en særpreget interiørarkitekt som ofte har gått på tvers av de rådende tendenser i tiden og som i sterk grad har satt et personlig preg på sine arbeider. I 1940 begynte han som snekkerlærling og tegner i firmaet Hiorth & Østlyngen i Oslo. Samarbeidet med dette verkstedet gjorde ham til en forgrunnsskikkelse i etterkrigstidens norske møbelproduksjon. Inspirert av Swedish Moderns myke funksjonalisme utviklet han i 1940-årene bl.a. en rekke stoler for rasjonell serieproduksjon. Det var lette og enkle modeller med klare, logiske konstruksjoner og med sitteform basert på anatomiske studier. En armstol i alm med hyssingfletting (tegnet 1940-41) var en nyskapning som ble forbilde for en rekke andre norske modeller i årene som fulgte. I 1952 startet S. egen praksis i Oslo sammen med sin hustru. Som en motvekt mot økende internasjonalisering og motejag har han siden søkt å imøtekomme manges ønske om innredninger som gir en følelse av trygghet og kontinuitet. S. har tegnet en rekke spesialbestilte møbler. Men hovedmengden av hans arbeider er seriefremstilte produkter med et håndverksmessig preg, gjennomtenkte modeller med fin proporsjonering og utsøkt detaljbehandling. Noen er fortolkninger av tidligere tiders formuttrykk tilpasset vår tids levesett og produksjonsmetoder. Hans møbler siden 1950-årene kan grovt inndeles i to hovedgrupper. Den ene kjennetegnes ved utstrakt bruk av lyse, naturfargete tresorter og norske ullstoffer. Det er robuste, karakterfulle bord og komfortable stoppede sittemøbler. Han har også tegnet en rekke furumøbler hvor han bygger på temaer fra vår gamle bondekultur. Produktene i denne gruppen er utpreget norske i sin karakter, selv om enkelte svenske impulser også kan spores. Den andre gruppen omfatter møbler av mer representativ karakter og består hovedsakelig av spisestuemøblementer. Med respekt for tradisjoner og det gode håndverk har S. her skapt et stort antall modeller, oftest i mørk mahogny eller i malt bjerk, hvor impulser fra norsk empire og engelsk klassisisme er tydelige. S. vakte oppsikt og diskusjon da han som en av de første her i landet tok i bruk kraftige farger i sine interiører. Han har innredet hoteller, skip, institusjoner, ambassader og kontorer. I disse oppgavene har han fremhevet rommenes særpreg og gitt dem en hjemlig atmosfære. Som brukskunstner har S. bl.a. tegnet lamper og mønstre til trykte stoffer.