Faktaboks

Alf Sture
Født
30. september 1915, Sarpsborg
Død
26. august 2000, Oslo

S. er en særpreget interiørarkitekt som ofte har gått på tvers av de rådende tendenser i tiden og som i sterk grad har satt et personlig preg på sine arbeider. I 1940 begynte han som snekkerlærling og tegner i firmaet Hiorth & Østlyngen i Oslo. Samarbeidet med dette verkstedet gjorde ham til en forgrunnsskikkelse i etterkrigstidens norske møbelproduksjon. Inspirert av Swedish Moderns myke funksjonalisme utviklet han i 1940-årene bl.a. en rekke stoler for rasjonell serieproduksjon. Det var lette og enkle modeller med klare, logiske konstruksjoner og med sitteform basert på anatomiske studier. En armstol i alm med hyssingfletting (tegnet 1940-41) var en nyskapning som ble forbilde for en rekke andre norske modeller i årene som fulgte. I 1952 startet S. egen praksis i Oslo sammen med sin hustru. Som en motvekt mot økende internasjonalisering og motejag har han siden søkt å imøtekomme manges ønske om innredninger som gir en følelse av trygghet og kontinuitet. S. har tegnet en rekke spesialbestilte møbler. Men hovedmengden av hans arbeider er seriefremstilte produkter med et håndverksmessig preg, gjennomtenkte modeller med fin proporsjonering og utsøkt detaljbehandling. Noen er fortolkninger av tidligere tiders formuttrykk tilpasset vår tids levesett og produksjonsmetoder. Hans møbler siden 1950-årene kan grovt inndeles i to hovedgrupper. Den ene kjennetegnes ved utstrakt bruk av lyse, naturfargete tresorter og norske ullstoffer. Det er robuste, karakterfulle bord og komfortable stoppede sittemøbler. Han har også tegnet en rekke furumøbler hvor han bygger på temaer fra vår gamle bondekultur. Produktene i denne gruppen er utpreget norske i sin karakter, selv om enkelte svenske impulser også kan spores. Den andre gruppen omfatter møbler av mer representativ karakter og består hovedsakelig av spisestuemøblementer. Med respekt for tradisjoner og det gode håndverk har S. her skapt et stort antall modeller, oftest i mørk mahogny eller i malt bjerk, hvor impulser fra norsk empire og engelsk klassisisme er tydelige. S. vakte oppsikt og diskusjon da han som en av de første her i landet tok i bruk kraftige farger i sine interiører. Han har innredet hoteller, skip, institusjoner, ambassader og kontorer. I disse oppgavene har han fremhevet rommenes særpreg og gitt dem en hjemlig atmosfære. Som brukskunstner har S. bl.a. tegnet lamper og mønstre til trykte stoffer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jens Sture
 • Alvilde Magdalene Johansen

Gift med

 • Gunnvor Een Sture, interiørarkitekt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1937-42 under bl.a. Arne Korsmo, Arne E. Holm, Per Krohg og Torbjørn Alvsåker

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1946
 • Statens brukskunstnerstipend 1949
 • Oslo kommunes kunstnerstipend 1959
 • Jansons legat 1980
 • Studiereiser til England 1948
 • Spania 1951
 • USA 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Interiørarkitekters Landsforening, styreverv i 1940-årene
 • Formann i Brukskunstnerlaget 1948
 • Viseformann i Foreningen Brukskunst i Oslo 1948 og 1956, styremedlem 1955
 • Jurymedlem Vallø Tapetfabrikks konkurranse 1946,
 • Jurymedlem Postverkets konkurranse om nye postkasser 1957
 • De Forenede Ullvarefabrikkers møbelkonkurranse 1963
 • Medlem yrkesutvalget for fagavdeling. Møbler og innredningsarkitektur, Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1962-71, 1972-73

Priser, premier og utmerkelser

 • Møbelbransjens kolleksjonspris 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • HM Kongens arbeidsrom, K/S Norge 1948
 • Statsministerens kontor, konferanserom og bibliotek, Regjeringsbygningen, Oslo 1958
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Foreningen Brukskunst

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Foreningen Brukskunsts utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Oslo Håndverks- og Industriforenings lotteriutst., 1941
 • Nemnda for norsk husbonads utst., Oslo, 1941
 • Nordisk konsthantverk, Stockholm, 1946
 • Vort hjem, Århus, 1946
 • Foreningen Brukskunsts høstmønstringer, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946-1964
 • Tidens møbler, København, 1947
 • Oslo-møbler gjennom 300 år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1949
 • Architectural League of New York, 1949
 • Norsk brukskunst 1951, Göteborg, 1951
 • Norsk brukskunst 1951, København, 1951
 • H-55, Helsingborg, 1955
 • Formes Scandinaves, Paris, 1958
 • Møbelprodusentenes Landsforenings jub.utst., Kunstindustrimuseet i Oslo, 1959
 • Håndverksmessen, München, 1961
 • Norsk/Norwegian Industrial Design, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963
 • Norske møbler i fortid og nåtid, vandreutst., Vestlandske Kunstindustrimuseum., Bergen, 1967
 • Møbelskjønn, Møbelmessen, Sjølyst, Oslo, 1978
 • Møbelskjønn, Møbelmessen, Sjølyst, Oslo, 1979
 • Møbler og mennesker, vandreutst., Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1979
 • Scandinavian Modern Design 1880-1980, New York, 1982

Separatutstillinger

 • Rom og rytme, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950

Eget forfatterskap

 • Samtale med en romantiker, Den norske husflidsforening. Årsmelding 1958, Oslo, 1959, s. 5–7
 • 1940-1945, Bonytt, 1959, s. 138 (ill.)

Litteratur

 • Byggekunst, 1941, s. 52 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 149 (ill.)
 • Bonytt, 1941, nr. 1 s. 15, nr. 11–12 s. 21–23 (ill.)
 • Bonytt, 1942, s. 1–3, (ill.)
 • Bonytt, 1943, s. 121, 157–58, 186 (ill.)
 • Bonytt, 1944, s. 148, 151 (ill.)
 • Bonytt, 1945, s. 15 (ill)
 • Bonytt, 1946, s. 27–28, 31, 33, 123, 154–58 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 59–60, 154–55, 187 (ill.)
 • Bonytt, 1948, s. 180, 194–95 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 55, 177 (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 75, 77–78, 173–77 (ill.)
 • Bonytt, 1951, s. 78, 203 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 91 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 146, 193, 196, nr. 11–12 s. XVI-XVIII (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 7–8, 164 (ill.)
 • Bonytt, 1955, s. 218 (ill.)
 • Bonytt, 1956, s. 166, 230 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 115, 227–28 (ill.)
 • Bonytt, 1958, s. 220 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 81, 136, 138, 204 (ill.)
 • Bonytt, 1961, s. 70, 96, 164, 192, 201, 232 (ill.)
 • Bonytt, 1962, s. 16, 54, 201 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 125–28 (ill.)
 • Bonytt, 1964, s. 53, 119 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 127, 270–71 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 129–33, 274 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1942, nr. 2, s. 18, 29 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1945, nr. 1 s. 27, nr. 4 s. 9–11 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1947, nr. 9 s. 18–19, nr. 10 s. 9 (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, Oslo, 1955, nr. 7–8 s. 9, 30, nr. 10 s. 15 (ill.)
 • Bøgh, G. (Red.), Amundsen, P., Bygg og bo. Boken om moderne hjem, Bergen, 1943, s. 69, 73, 76–77, 90–91, 101 (ill.)
 • Greve, K., Et hjem blir skapt, Trondheim, 1943, s. 28–29, 53, 66, 71, 75, 84, 92, 102 (ill.)
 • Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, København, 1946, s. 237, 239, 240–42 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1946, s. 87, 111–12 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1947, s. 77 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1948, s. 112–14 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1950, s. 253–56 (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1959, nr. 4–6 s. 51 (ill.)
 • Remlov, A., i Dansk Kunsthaandværk, København, 1950, s. 176–77 (ill.)
 • Schou, Aa., Engelstad, E. S., Møbelboken. Møbler i Europa i to tusen år, Oslo, 1951, s. 204–05, pl. LXXXVI, XCIa
 • Tschudi Madsen, S., Hopstock, C., Stoler og stiler, Oslo, 1955, s. 165–66 (ill.)
 • Alnæs, T., Møbler, Oslo, 1957, s. 21, 51 (ill.)
 • Studentene fra 1935, Oslo, 1960, s. 394
 • Zahle, E. (Red.), Brukskunst i hjemmet, Oslo, 1961, s. 48–49, 87, 104, 161, 261, 295 (ill.)
 • Segerstad, U. Hård Af, Modern Scandinavian Furniture, Oslo, 1963, register (ill.)
 • Norsk/Norwegian Industrial Design, 1963, register (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Norske møbler i fortid og nåtid, 1967, s. 22–23, 25, 56–57 ill. nr. 77, katalog VK
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 4–5 s. 15 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1974, nr. 10 s. 9, 79 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1977, nr. 11–12 s. 91 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1982, nr. 8 s. 10–11 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1983, nr. 8 s. 18–19 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1971, s. 52, 54–55 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1979, s. 303 (ill.)
 • Beer, E. Harrison, Scandinavian Design. Objects of a Life Style, New York, 1975, register
 • Gjerdi, T., Møbler i Norge, Oslo, 1976, register (ill.)
 • Remlov, A., i Kunstindustrimuseet i Oslo. En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år, Oslo, 1976, året 1943 (ill.)
 • Møller, V. Sten, Funktionalisme og brugskunst siden 1920-erne, København, 1978, s. 55 (ill.)
 • Skaug, A. B., i Arkitektnytt, 1978, s. 183–84 (ill.)
 • Møbelskjønn 1978, utg. av Landsforbundet Norsk Brukskunst (upag.) (ill.)
 • Møbelskjønn 1979, utg. av Landsforbundet Norsk Brukskunst (upag.) (ill.)
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Nåtidsavdelingen. Utvalgte innkjøp 1946-1979, Trondheim, 1980, (upag.) ill. nr. 108
 • Donovan, M. (Red.), Scandinavian Modern Design 1880-1980, New York, 1982, register (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 336, bd. 7 s. 439, 443 (ill.)
 • Schou, Aa., i Aftenposten, 30.09.1965
 • Remlov, A., i Aftenposten, 30.09.1975
 • Dysthe, T., i Aftenposten, 10.12.1975, (ill.)