L.s stil er nærmest overensstemmende med Thomas snekkers. De arbeidet ofte sammen, og det er naturlig å tro at L. var elev av denne. L. var en av de ledende snekkere innen kirkeinnredning i 1630-årene. Arbeidene har gode proporsjoner og rik detaljering i typisk Stavangerrenessanse med søyleoppbygging, kassettornerte pilastre, mauresker og fri rankestil. Inventaret ble ofte malt av Peter Reimers og Gottfried Hendtzschel.