Faktaboks

Laurits
Død
1663, før

L.s stil er nærmest overensstemmende med Thomas snekkers. De arbeidet ofte sammen, og det er naturlig å tro at L. var elev av denne. L. var en av de ledende snekkere innen kirkeinnredning i 1630-årene. Arbeidene har gode proporsjoner og rik detaljering i typisk Stavangerrenessanse med søyleoppbygging, kassettornerte pilastre, mauresker og fri rankestil. Inventaret ble ofte malt av Peter Reimers og Gottfried Hendtzschel.

Andre opplysninger

 • Kjent fra kirkeregnskaper.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger, tok borgerskap

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Arbeider i Kvitsøy
 • Ogna
 • Bore
 • Talgje
 • Randaberg
 • Strand
 • Utstein (?)
 • Finnøy (?)
 • Høle
 • Jelsa
 • Soma
 • Gjestal
 • Stjernarøy kirker

Litteratur

 • Norsk kunsthistorie, Oslo 1925, bd. 1, s. 354
 • Kloster,R., Stavangerrenessansen i Rogalands kirker, Stavanger, 1936, (ill.)
 • Kloster, R., Fører for by-, bonde- og kirkesamlingen, Stavanger, 1930, Stavanger museum skrifter

Faktaboks

Laurits