Faktaboks

Sevat Bjørnson Uppheim
Født
7. januar 1809, Ål
Død
1889, samme sted

U. lærte rosemåling hos sin eldre slektning Herbrand Sata, og tok opp hans kraftige blad- og blomeformer i symmetriske komposisjonar i fleire dekorasjonar på kister, bollar og skåp. Ei kiste datert 1830 (Drammens Museum) viser dette, men og at han eksperimenterte seg fram til utradisjonelle, abstrakte blomeornament der små, flikete blad går att. Fargebruken var typisk intens, dominert av gult og raudt, og ikkje alltid like vellukka. U. dreiv og med treskurd i sin aktive periode som bygdekunstnar i 1830-åra, både i Hallingdal og på Vestlandet. I 1840 kjøpte han garden U. i Torpo, og trappa ned si kunstnarlege verksemd.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Bjørn Olson Sataroen

Gift med

  • 1840 med Randi Tollefsdotter Oppsata (f. 1821)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Representert i Drammens Mus
  • To kister datert 1829 og 1830 Norsk Folkemuseum, er tilskrive U

Litteratur

  • Rosemåling i Hallingdal, 1978, s. 12, 110, 128, 174, 184–90 (ill.)
  • Norsk rosemåling, 1981, s. 130–31 (ill.)

Faktaboks

Sevat Bjørnson Uppheim