Laget prekestol med himling i Vernes kirke (1623), korvegg i Leksviken kirke (1652), prekestol med himling i Alstadhaug kirke (1655).

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 88

Arkivalia

  • Brodahl, E., Trøndermalere, barokk, manuskript bd. 1, s. 21
  • Revold, R., Bilthuggerkunsten i Oslo under renessanse og barokk, Universitetet i Oslo, 1947, s. 92, magistergradsavhandling