Laget prekestol med himling i Vernes kirke (1623), korvegg i Leksviken kirke (1652), prekestol med himling i Alstadhaug kirke (1655).