Andre opplysninger

  • Dekorerte Bykle kirke 1826 sammen med Wasshus fra Telemark.

Litteratur

  • Holen, B., Gjerden, K., Gards- og ættesoge for Bykle, Kristiansand, 1966, s. 260

Faktaboks

Knut Åvoldson Byklum