arkitekt

Finn Knudsen

Faktaboks

Finn Knudsen
Knudsen, Finn Ivar Andreas
Født
23. november 1864, Kristiania
Død
januar 1911

Artikkelstart

Samtidig som K. gikk på Den kgl. Tegneskole, arbeidet han hos forskjellige arkitekter og byggmestere: september 1883 - april 1884 hos arkitekt Gustav Berg, som murer 1886 et halvt år for Carl Johan Evang og 1887 et halvt år for Carl Schøyen. I 1888 hadde K. vært i arbeid i 3 år som elev og volontør hos arkitekt Balthazar Lange. Han arbeidet 11/2 år hos arkitektene Hagbart Schytte-Berg og Peter Lowzow som tegner under gjenreising av Skien etter brannen i 1886. Fra september 1890 til januar 1893 var K. ansatt som arkitekt i trelast og ferdighuseksportfirma M. Thams & Co. i Trondheim, som bl.a. sendte ham til Hammerfest etter bybrannen i 1890. Deretter ble K. ansatt som bygningsinspektør i Kristiansand ved gjenreising av byen etter brannen 1892. I 1894 flyttet K. igjen til Skien hvor han også arbeidet som lærer ved Den tekniske aftenskole. I de senere årene var K. bygningsinspektørens assistent og deretter konstituert bygningsinspektør i Kristiania. K.s arbeider for M. Thams er ikke lette å utpeke, og ved siden av de her nevnte arbeidene, har han tegnet for firmaet også etter at han sluttet å være ansatt. Jaktvillaen Fjellheim i Meldal for M. Thams (feilaktig tilskrevet arkitekt Holm Munthe) viser en nasjonalromantisk utgave av sveitserstilen, en addisjon av tømmerstuer og stabbur. Han har også tegnet Borgengården i Skien og hovedhuset på Oppen gård (1899), det siste hovedsakelig med barokke trekk, men med stavkirkeornamentikk på peisen og i trappehallen. Selv om K. ikke tilhørte den generasjonen som var med Herman M. Schirmer på hans oppmålingsturer gjennom Gudbrandsdalen, fattet han tidlig interesse for den nasjonale barokk- og rokokko-arkitekturen. Paviljongen på den første internasjonale jaktutstillingen i Wien i 1910 er et godt eksempel på dette.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrea Halvorine Thoen (1836 - 1913)
 • Knud Johan Didrik Knudsen, fullmektig (1833 - 1902)

Gift med

 • Kristine Johannesen (1867 - 1940)

Utdannelse

 • Utdannet bygningstekniker
 • Den kgl. Tegneskole, 2. elementærklasse 1882 - 83, konstruksjonsklassen 1884, bygningsklassen 1885 - 87, uten avsluttende eksamen
 • Königliche Technische Hochschule, Berlin 1888 - 89 (to semestre)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1894
 • Studiereise til Nederland, Belgia og England

Priser, premier og utmerkelser

 • Ordenen Mérite agricole

Utførte arbeider

 • Brannvaktbygningens fasade mot Torvet i Kristiansand etter 1. premie i konkurranse (1894)
 • Villa Borgengården, Prinsessegt. 11, Skien for grosserer O. H. Holta (1896)
 • Jaktvilla Fjellheim i Meldal for arkitekt og brukseier M. Thams
 • Hovedbygningen på Oppen gård, Norderhov for Ole Oppen (1899)
 • Innredningsarbeider til norgesavdelingen på Verdensutstillingen i Paris 1900
 • Egen villa, Granbakken, Frognersetervn. 9, Oslo
 • Villa Solbakken, Prinsessealleen, Oslo for cand.jur. Ole Stang (1906)
 • Villa, jakt- og ridehusanlegg, staller m.m. i Ostende for kongen av Belgia (1906)
 • Stasjonene på Thamshavn-Løkkenbanen i Orkdal (1908)
 • Eidsvoll Verks festivitetslokale (nå Forum, 1909)
 • Moderniseringsarbeider, hovedbygningen på Lier gård ved Kongsvinger (1909)
 • Norges paviljong og jakthytte for jaktutstillingen i Wien (1910)
 • Prosjekter: 1. premie i konkurranse om Skiens kirke (1887)
 • 2. premie i konkurranse om Johanneskirken i Bergen (1888)
 • 2. premie i konkurranse om rådhus på Hammersborg i Kristiania (1898), sammen med Carl Michalsen
 • 2. premie i konkurranse om Norgespaviljong til Verdensutstillingen i Paris 1900 (1898)
 • 2. premie i konkurranse om badeanstalt i Kristiania
 • Sammen med Sverre K. Alle i Kristiania: 4. premie for forretningsgården i konkurranse om badeanstalt med forretningsgård (1899)
 • Innstilt til 2. premie i konkurranse om Katedralskolen (1899)
 • 3. premie i konkurranse om Frogner kirke (1902)
 • Utkast til Gullaug forblendsteinsfabrikks konkurranse (1903)
 • Kontorbygning for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen (1910)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 393, 401
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 435–36, 449, 477, p!ansje XVIII, 489–91 (ill.), 500–01, 578–79, 697–700, 1899 s. 422
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 402, 1903 s. 504
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 236, 296–97, 469, 531, 539–42, 583–84
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 6, 26–27 (ill.), 409, 436
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 141
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 37
 • Tidens Tegn, 26.05.1910
 • Spezialkatalog für die Beteiligung Norwegens an der ersten internationalen Jagdausstellung in Wien 1910, (Kristiania, [u.å.], s. 3, 15 (ill.)
 • Aftenposten, 24.01.1911
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1911, s. 2
 • Byggekunst, 1939, tillegg s. 45
 • Allers, Oslo, 1959, nr. 46, s. 32–33 (ill.)
 • Østvedt, E.
 • Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 234
 • Pedersen, B.S., Gatens arkitekturhistorie i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 11–112
 • 100 nye gamle storgårder, Oslo, 1969, s. 64–65 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215
 • Mangset, ø., Hartmann, E.
 • Norske jernbanestasjoner sveitserstil, Oslo, 1974, s. 43, 170–71 (ill.), Diplomoppgave ved Institutt for arkitekturhistorie Norges Tekniske Høyskole
 • Østvedt, E., Tradisjonsrike bygninger i Skien, (Skien, 1978, s. 158–59, 162, 165–67 (ill.)
 • Knutsen, B.E., Tvedten, A.S., Knutsen, Knut 1903–1969. En vandrer i norsk arkitektur, Oslo, 1982, s. 15–16 (ill.)

Arkivalia

 • Knudsen, Finn Ivar Andreas, Opplysninger fra kunstneren 1890, 1891, 1894, 1895, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren