Samtidig som K. gikk på Den kgl. Tegneskole, arbeidet han hos forskjellige arkitekter og byggmestere: september 1883 - april 1884 hos arkitekt Gustav Berg, som murer 1886 et halvt år for Carl Johan Evang og 1887 et halvt år for Carl Schøyen. I 1888 hadde K. vært i arbeid i 3 år som elev og volontør hos arkitekt Balthazar Lange. Han arbeidet 11/2 år hos arkitektene Hagbart Schytte-Berg og Peter Lowzow som tegner under gjenreising av Skien etter brannen i 1886. Fra september 1890 til januar 1893 var K. ansatt som arkitekt i trelast og ferdighuseksportfirma M. Thams & Co. i Trondheim, som bl.a. sendte ham til Hammerfest etter bybrannen i 1890. Deretter ble K. ansatt som bygningsinspektør i Kristiansand ved gjenreising av byen etter brannen 1892. I 1894 flyttet K. igjen til Skien hvor han også arbeidet som lærer ved Den tekniske aftenskole. I de senere årene var K. bygningsinspektørens assistent og deretter konstituert bygningsinspektør i Kristiania. K.s arbeider for M. Thams er ikke lette å utpeke, og ved siden av de her nevnte arbeidene, har han tegnet for firmaet også etter at han sluttet å være ansatt. Jaktvillaen Fjellheim i Meldal for M. Thams (feilaktig tilskrevet arkitekt Holm Munthe) viser en nasjonalromantisk utgave av sveitserstilen, en addisjon av tømmerstuer og stabbur. Han har også tegnet Borgengården i Skien og hovedhuset på Oppen gård (1899), det siste hovedsakelig med barokke trekk, men med stavkirkeornamentikk på peisen og i trappehallen. Selv om K. ikke tilhørte den generasjonen som var med Herman M. Schirmer på hans oppmålingsturer gjennom Gudbrandsdalen, fattet han tidlig interesse for den nasjonale barokk- og rokokko-arkitekturen. Paviljongen på den første internasjonale jaktutstillingen i Wien i 1910 er et godt eksempel på dette.