Faktaboks

Finn Knudsen
Knudsen, Finn Ivar Andreas
Født
23. november 1864, Kristiania
Død
januar 1911

Samtidig som K. gikk på Den kgl. Tegneskole, arbeidet han hos forskjellige arkitekter og byggmestere: september 1883 - april 1884 hos arkitekt Gustav Berg, som murer 1886 et halvt år for Carl Johan Evang og 1887 et halvt år for Carl Schøyen. I 1888 hadde K. vært i arbeid i 3 år som elev og volontør hos arkitekt Balthazar Lange. Han arbeidet 11/2 år hos arkitektene Hagbart Schytte-Berg og Peter Lowzow som tegner under gjenreising av Skien etter brannen i 1886. Fra september 1890 til januar 1893 var K. ansatt som arkitekt i trelast og ferdighuseksportfirma M. Thams & Co. i Trondheim, som bl.a. sendte ham til Hammerfest etter bybrannen i 1890. Deretter ble K. ansatt som bygningsinspektør i Kristiansand ved gjenreising av byen etter brannen 1892. I 1894 flyttet K. igjen til Skien hvor han også arbeidet som lærer ved Den tekniske aftenskole. I de senere årene var K. bygningsinspektørens assistent og deretter konstituert bygningsinspektør i Kristiania. K.s arbeider for M. Thams er ikke lette å utpeke, og ved siden av de her nevnte arbeidene, har han tegnet for firmaet også etter at han sluttet å være ansatt. Jaktvillaen Fjellheim i Meldal for M. Thams (feilaktig tilskrevet arkitekt Holm Munthe) viser en nasjonalromantisk utgave av sveitserstilen, en addisjon av tømmerstuer og stabbur. Han har også tegnet Borgengården i Skien og hovedhuset på Oppen gård (1899), det siste hovedsakelig med barokke trekk, men med stavkirkeornamentikk på peisen og i trappehallen. Selv om K. ikke tilhørte den generasjonen som var med Herman M. Schirmer på hans oppmålingsturer gjennom Gudbrandsdalen, fattet han tidlig interesse for den nasjonale barokk- og rokokko-arkitekturen. Paviljongen på den første internasjonale jaktutstillingen i Wien i 1910 er et godt eksempel på dette.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrea Halvorine Thoen (1836 - 1913)
 • Knud Johan Didrik Knudsen, fullmektig (1833 - 1902)

Gift med

 • Kristine Johannesen (1867 - 1940)

Utdannelse

 • Utdannet bygningstekniker
 • Den kgl. Tegneskole, 2. elementærklasse 1882 - 83, konstruksjonsklassen 1884, bygningsklassen 1885 - 87, uten avsluttende eksamen
 • Königliche Technische Hochschule, Berlin 1888 - 89 (to semestre)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1894
 • Studiereise til Nederland, Belgia og England

Priser, premier og utmerkelser

 • Ordenen Mérite agricole

Utførte arbeider

 • Brannvaktbygningens fasade mot Torvet i Kristiansand etter 1. premie i konkurranse (1894)
 • Villa Borgengården, Prinsessegt. 11, Skien for grosserer O. H. Holta (1896)
 • Jaktvilla Fjellheim i Meldal for arkitekt og brukseier M. Thams
 • Hovedbygningen på Oppen gård, Norderhov for Ole Oppen (1899)
 • Innredningsarbeider til norgesavdelingen på Verdensutstillingen i Paris 1900
 • Egen villa, Granbakken, Frognersetervn. 9, Oslo
 • Villa Solbakken, Prinsessealleen, Oslo for cand.jur. Ole Stang (1906)
 • Villa, jakt- og ridehusanlegg, staller m.m. i Ostende for kongen av Belgia (1906)
 • Stasjonene på Thamshavn-Løkkenbanen i Orkdal (1908)
 • Eidsvoll Verks festivitetslokale (nå Forum, 1909)
 • Moderniseringsarbeider, hovedbygningen på Lier gård ved Kongsvinger (1909)
 • Norges paviljong og jakthytte for jaktutstillingen i Wien (1910)
 • Prosjekter: 1. premie i konkurranse om Skiens kirke (1887)
 • 2. premie i konkurranse om Johanneskirken i Bergen (1888)
 • 2. premie i konkurranse om rådhus på Hammersborg i Kristiania (1898), sammen med Carl Michalsen
 • 2. premie i konkurranse om Norgespaviljong til Verdensutstillingen i Paris 1900 (1898)
 • 2. premie i konkurranse om badeanstalt i Kristiania
 • Sammen med Sverre K. Alle i Kristiania: 4. premie for forretningsgården i konkurranse om badeanstalt med forretningsgård (1899)
 • Innstilt til 2. premie i konkurranse om Katedralskolen (1899)
 • 3. premie i konkurranse om Frogner kirke (1902)
 • Utkast til Gullaug forblendsteinsfabrikks konkurranse (1903)
 • Kontorbygning for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen (1910)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 393, 401
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 435–36, 449, 477, p!ansje XVIII, 489–91 (ill.), 500–01, 578–79, 697–700, 1899 s. 422
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 402, 1903 s. 504
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 236, 296–97, 469, 531, 539–42, 583–84
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 6, 26–27 (ill.), 409, 436
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 141
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 37
 • Tidens Tegn, 26.05.1910
 • Spezialkatalog für die Beteiligung Norwegens an der ersten internationalen Jagdausstellung in Wien 1910, (Kristiania, [u.å.], s. 3, 15 (ill.)
 • Aftenposten, 24.01.1911
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1911, s. 2
 • Byggekunst, 1939, tillegg s. 45
 • Allers, Oslo, 1959, nr. 46, s. 32–33 (ill.)
 • Østvedt, E.
 • Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 234
 • Pedersen, B.S., Gatens arkitekturhistorie i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 11–112
 • 100 nye gamle storgårder, Oslo, 1969, s. 64–65 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215
 • Mangset, ø., Hartmann, E.
 • Norske jernbanestasjoner sveitserstil, Oslo, 1974, s. 43, 170–71 (ill.), Diplomoppgave ved Institutt for arkitekturhistorie Norges Tekniske Høyskole
 • Østvedt, E., Tradisjonsrike bygninger i Skien, (Skien, 1978, s. 158–59, 162, 165–67 (ill.)
 • Knutsen, B.E., Tvedten, A.S., Knutsen, Knut 1903–1969. En vandrer i norsk arkitektur, Oslo, 1982, s. 15–16 (ill.)

Arkivalia

 • Knudsen, Finn Ivar Andreas, Opplysninger fra kunstneren 1890, 1891, 1894, 1895, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Finn Knudsen