Faktaboks

Roar d.e. Tønseth
Født
24. oktober 1895, Trondheim
Død
25. mai 1985, Trondheim

T. var assistent hos arkitekt Morten Anker Bachke og hos professor Olaf Nordhagen, Trondheim 1919-21 og hos arkitekt Claus Hjelte, Trondheim 1921-23. Fra 1923 drev han egen arkitektpraksis i Trondheim.

T. var i mange år tilknyttet en rekke større trønderske industribedrifter, og en vesentlig del av hans produksjon består av industribygg, arbeiderboliger o.l. utført for disse. Hans produksjon følger i store trekk den stilutvikling som er karakteristisk for hans generasjon av trønderske arkitekter. Arbeider fra 1920-årene, f.eks. Røde Kors klinikk i Trondheim (1923-27), er utført i en barokkpreget nyklassisisme inspirert av trøndersk 1700- og tidlig 1800-talls arkitektur. Dette stilpreg kommer klarest til uttrykk i bolighusene, f.eks. funksjonærboligene i Kopperå for Meraker Smelteverk A/S (1931). Her har "trønderlånene" dannet forbilde så vel for husenes hovedform som for detaljene. Også T.s kirker fra 1920- og 1930-årene viser klar påvirkning fra eldre trøndersk arkitektur.

Trøndelagsutstillingen på Nidarø 1930 var utført etter 1. premie i konkurranse 1929. I samsvar med programmet for konkurransen utformet T. her et strengt aksialt anlegg i klassisistiske stilformer. Lengst i vest var inngangen til utstillingsområdet markert av et portalanlegg med to høye, kvadratiske tårnbygninger, som ledet inn til en rektangulær festplass flankert av utstillingshaller. Videre østover fulgte en sirkulær bygning med utstillingspaviljonger omkring en fontenegård og lengst i øst den store, basilikale Sangerhallen. T. søkte tydelig å skape motvekt mot den strenge aksialitet i grunnplanen gjennom å gi bygningen et visst elegant og festlig anstrøk. Detaljene er delvis art deco-inspirerte. T.s arbeider fra begynnelsen av 30-årene viser overgang fra klassisisme til funksjonalisme. Et hovedverk er Forsikringsgården, Søndre gt. 14, Trondheim (1934-36), et 6-etasjers forretningsbygg i strenge, kubiske former og med brede vindusbånd uten omramminger. Bygningen er et av de tidligste funksjonalistiske storbygg i Trondheim, og representerte bygningsteknisk noe nytt i byen. Råbygget er utført i jernbetong, mens den utvendige kledning er av aluminium og grønn gabbro. T.s funksjonalistiske periode ble av kort varighet. Hans sterke tilknytning til den lokale, klassisistisk pregede bygningstradisjon i Trondheim gjorde seg snart gjeldende.Steinkjer Meieri (1940-42) har en mer tradisjonelt preget arkitektur, og de fleste av T.s arbeider fra årene etter 1945 preges av lignende stilformer. Dette gjelder ikke minst de mange skoler og sykehus han tegnet i etterkrigstiden, f.eks. Åsveien skole i Trondheim (1949-57), et lavt, L-formet bygg med valmtak, oppført i hvitslemmet betong. Eksteriøret er meget enkelt, og en tilnærmet symmetrisk plassering av vinduer og dører understreker byggets klassisistiske helhetspreg. T.s bolighus, industri- og forretningsbygg fra etterkrigsårene viser gjennomgående mer funksjonalistiske stilformer, selv om man også i disse ofte kan spore mer konservative innslag. I Trondheim kommunes sentralbad og administrasjonsbygg,

Prinsens gt. 61 (1956-60) er 1. etasje utvendig kledt med en høy brystning av skifer med dekorativ feltinndeling, mens resten av den høye, kubiske bygningsblokken er gitt en enkel utforming. En viktig del av T.s produksjon er turisthytter, hvor han har gjort bruk av sitt kjennskap til eldre trøndersk byggeskikk. Hyttene viser mye av det beste og mest karakteristiske i T.s arkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Henrikke Ryjord (1869 - 1940)
 • Johannes Tønseth, bryggerimester (1860 - 1896)

Gift med

 • Trondheim, 1926 med Anna Bolette (anniken) Aschenberg (f. 1902)

Utdannelse

 • Examen artium 1913
 • murerlære hos arkitekt Nils Ryjord 1913-14
 • Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen 1914-19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1922
 • En rekke studiereiser i Europa, særlig Italia, mest omfattende i 1923 og 1927
 • studietur til Karlstad for å studere utstillingsarkitektur 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Trondheim Arkitektforening, sekretær og kasserer 1920-21, formann 1931-33, styremedlem 1934-35
 • styremedlem Trondheim Turistfor. 1922-35, æresmedlem 1947
 • medlem byggekomiteen for Studentersamfundets nybygg, Trondheim 1925-29
 • jurymedlem Handelsstandens Hus, Trondheim 1928
 • medlem Trondheim skjønnhetsråd 1937-43
 • styremedlem Trondheim Kunstforening 1937-43 og 1945-47, viseformann 1941-43, formann 1945-47
 • styremedlem Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1938-50

Utførte arbeider

 • I Trondheim når ikke annet er nevnt. Prestegård, Borge i Lofoten (1925-28)
 • Festivitetslokale, Løkken Verk, Meldal (1929)
 • Trøndelagsutst., Nidarø (1929-30, revet), sammen med Sverre Pedersen etter 1. premie i konkurranse 1929
 • Folkebad, Løkken Verk (1934)
 • Menighetshus, Strindheim (1935-36)
 • Regulering arbeiderboliger og annen bebyggelse, Malm, Verran, for Fosdalens Bergverk A/S (1946)
 • Trondheim trygdekasses administrasjonsbygning, Dronningens gt. 2 (1951-59)
 • Misjonshus, Stjørdal, for Stjørdal Frie Menighet (1952)
 • Samfunnshus, Meråker (1954)
 • Innredning Norges Banks avdelingskontor, Kongens gt. 1 (1954-55)
 • Administrasjonsbygg og sentralbad, Prinsens gt. 61, for Trondheim kommune (1956-60)
 • Ungdomshus, Fannrem, Orkdal (1956-60)
 • Forsamlingslokale, Mostadmarka, Malvik
 • Brakke, Sverresborg, for Heimevernet
 • Forretningsbygg: Forretning og bolighus, Bergsbakken (1923-28)
 • Forsikringsgården, Søndre gt. 14 (1934-36)
 • Kontor og bolighus, Bynesvn. 38 (1936-37)
 • Sparebank, Harran, Grong (1939)
 • Nybygg mot Taraldsgårdsveita og innredning av O. Tryggvasons gt. 40 (1941-43) etter 1. premie i konkurranse
 • Lager- og kontorbygning, Storkaia 6, Kristiansund (1947)
 • Sparebank, Mo i Rana (1948-53)
 • Kirkenes Bok- og papirhandel (1948-54)
 • Sparebank, Hemnes (1953)
 • Administrasjonsbygg for Helgelandske Dampskibsselskab, Sandnessjøen (1954-58)
 • Hotell- og forretningsbygg, Kongens gt. 11 B og ombygging av Prinsens gt. 27 (1956-61)
 • Bankfilialer Stjørdal, Verdal og Heimdal for Den nordenfjeldske Kreditbank (1957-60)
 • Forretning og bolig, Sverresdalsvn. 26 (1958-60)
 • Forretnings- og hybelhus, Kjøpmannsgt. 4-6 (1959-63)
 • Forretning og bolig, Stubbanvn. 25 (1963-65)
 • Administrasjonsbygg, Munkegt. 22 (1964-69)
 • Administrasjonsbygg, Muruvik, Malvik, for Meraker Smelteverk A/S (1968-69)
 • Kontorbygning, Thamshavn, Orkdal, for Orkla Metall A/S (1969-70)
 • Ombygginger og innredninger av forretningsbygg o.l.: O. Tryggvasons gt. 16 og Carl Johans gt. 3 (1929-33)
 • O. Tryggvasons gt. 6 (1929-38)
 • O. Tryggvasons gt. 20 (1930)
 • Kongens gt. 12-14 (1930-41)
 • Carl Johans gt. 14 (1933)
 • Fjordgt. 32 (1933)
 • O. Tryggvasons gt. 23 (1934-35)
 • Munkegt. 39-41 (1935-51)
 • Kongens gt. 27 (1936)
 • Hotel Phoenix, Munkegt. 26-28 (1936)
 • Søndre gt. 12 og Dronningens gt. 3 (1938-40, revet)
 • Schultzberggården, Storgt., Røros, (1938-42)
 • Fjordgt. 20 (1941)
 • St. Olavs gt. 2 (1942-43)
 • Brattørgt. 1 (1945-49)
 • Søndre gt. 16 (1947-48, revet)
 • Søndre gt. 3 (1949-55)
 • Sverres gt. 3 (1950-55, revet 1985)
 • Vefsn Sparebank, Mosjøen (1952)
 • Innherredsvn. 84 C (1955-56)
 • Søndre gt. 13 (1955-56)
 • Kongens gt. 4 og Søndre gt. 4 (1958-60, revet)
 • Kjøpmannsgt. 52 (1961-63)
 • Industribygg og arbeiderboliger: Hvetemølle, Buvik, Skaun for I. C. Piene & Søn A/S (1929-30)
 • Verksted- og lagerbygg, Stjørdalsvn. 10 (1929-35)
 • Administrasjonsbygg og diverse funksjonærboliger (1931-39), hybelhus, arbeiderboliger og velferdsbygninger (1950-61), diverse moderniserings- og utvidelsesarbeider (1951-53), Kopperå, Meråker, for Meraker Smelteverk A/S
 • Verksted- og lagerbygg, N. Bakklandet 58 B (1931-32, utvidet 1954-56) etter 1. premie i konkurranse
 • Funksjonærboliger, Thamshavn, Orkdal, for A/S Meldalsskogen (1933-35)
 • Meieri- og kontorbygg, E. Skakkes gt. 25 (1935-37, senere utvidet)
 • Kraftstasjon, Funna, Meråker, for Meraker Smelteverk A/S (1937-38)
 • Lager- og kontorbygg, Stiklestadvn. 1 (1937-40, senere utvidet)
 • Diverse arbeider- og funksjonærboliger, Nustadfoss, Meråker, for Meraker Brug A/S (1938-59)
 • Lager, Ila pir, for Felleskjøpet i Trondheim (1939-42)
 • Bryggehus, lager og tapperi, diverse ombyggings- og innredningsarbeider, Sverres gt. 1 (Sukkerhuset) og E. Skakkes gt. 47 A (1939-47)
 • Meieribygg for Steinkjer Meieri (1940-42)
 • Vognhall, Munkvoll, for A/S Graakalbanen (1941-43, revet 1983)
 • Om- og tilbygging, Fjordgt. 50 (1945-60)
 • Funksjonærboliger, N. Ferstadv. 13 og Skyåsvn. 39 (1948-49)
 • Hybelhus, funksjonærboliger og verkstedbygg for Ranheim Papirfabrikker A/S (1948-56)
 • Lagerbygg, Harstad (1950-51, utvidet 1958) og jernlager, Ila Pir (1950-53, utvidet 1967) for A/S E. A. Smith
 • Kraftforlager, Ila pir, og ombygging Prinsens gt. 44 for Felleskjøpet i Trondheim (1950-54)
 • Hybelhus og diverse arbeider- og funksjonærboliger, Løkken Verk, Meldal, for Orkla Grube A/B (1950-58)
 • Kraftstasjon og arbeiderboliger, Fjæremsfossen, Klæbu (1950-58)
 • Lagerbygg, Stjørdalsvn. 2-4 (1953-58)
 • Funksjonærbolig, Skyåsvn. 64 (1951)
 • Fabrikk- og kontorbygg, Ranheimsvn. 7 (1954-58)
 • Arbeiderbolig, Trofors, Grane, for Arntsberg (1954-59
 • Verksted- og lagerbygg, Elgeseter gt. 18 (1961-63)
 • Arbeiderboliger, Vågønes, Bodø
 • Forpakterbolig for A/S Sundnæs Brænderi, Inderøy
 • Diverse mindre arbeider for Angellske stifelser, Selbu
 • Sykehus o.l.: Røde Kors klinikk, Eirik Jarls gt. 14 (1923-27, utvidet med poliklinikk 1959-61)
 • Strinda sykehus (1923-24)
 • Aldershjem, E. Skakkes gt. 70, for Trondheim kommune (1928-30)
 • Sykestue, Kopperå, Meråker (1932)
 • Sykehjem, Meråker (1939-40)
 • Ombygging og restaurering Thomas Angells stuer, Kongens gt. 91 (1940-41)
 • Haukåsen tuberkulosesanatorium, Ugla (1946-49)
 • Kirkenes sykehus, Sør-Varanger (1946-55)
 • Sykestue og velferdshus for Norske Kvinners Sanitetsfor., Løkken Verk, Meldal (1949-52)
 • Diverse ombyggings- og innredningsarbeider, direktør- og legeboliger, Rotvoll sykehus (1949-65)
 • Aldershjem og lokaler for Ranheim for. av Norske Kvinners Sanitetsfor., Ranheim (1952-55)
 • Behandlings- og undersøkelsesavdeling, geriatrisk avdeling, lege-, pleier- og betjeningsboliger, Østmarka sykehus (1952-63)
 • Syke- og fødestue, Oppdal (1954-60, utvidet 1967-69)
 • Reumatismehuset, Olav Kyrres gt. 6, for Trondheim for. av Norske Kvinners Sanitetsfor. (1954-58, utvidet 1961-66)
 • Søsterhjem (hybelhus), Eirik Jarls gt. 10, for Trondheim Røde Kors (1955-56)
 • Aldershjem, Hasselbakkvn. 3, for Trondheim Handelsstands Forening (1957-61)
 • Sykeavdeling, innredning av gamle hovedbygning, funksjonærboliger, Reitgjerdet sykehus (1957-61)
 • Statens tuberkulosesykehus (Kysthospitalet), Tromsø (1958-61)
 • Helsetun, Oppdal (1972-74)
 • Arbeider Klæbu pleiehjem, Kristiansund sykehus
 • Skoler: Åsveien folkeskole (1949-51, utvidet 1957)
 • Strindheim folkeskole (tilbygg 1950-53)
 • Strinda høyere almenskole (1951-55, utvidet 1966-68)
 • Trondhjems borgerlige realskoles nybygg mot Vår Frue Strete (1951-57)
 • Halsen folkeskole, Stjørdal (1954-55)
 • Vegset folkeskole, Grane (1954-59)
 • Strinda framhaldsskole (1958, utvidet 1965-66)
 • Åsvang folkeskole (tilbygg 1958-61)
 • De varmetekniske laboratorier, Norges Tekniske Høyskole (1959-65)
 • Bruråk folkeskole (tilbygg 1960)
 • Kirker: Døvekirken, Trondheim (1925-27)
 • Løkken, Meldal (1928-29, bårehus 1963)
 • Ranheim (1932-33)
 • Kopperå, Meråker (1934-36)
 • Sela, Verran (1935-37, nedlagt 1952)
 • Tempe (1952-60)
 • Charlottenlund (1970-73)
 • Bårehus: Meldal (1955)
 • Berkåk, Rennebu (1969-71)
 • Bolighus: 2-mannsboliger, Dyrborgvn. 2 og R. Amundsens vei 5 (1922-23)
 • 4-mannsbolig, Lerkendalsvn. 10 (1923-28)
 • 2-mannsboliger, Neufeldts gt. 24 og 26 og Tyholtvn. 30 (1923-28)
 • Villaer, Lerkendalsvn. 7, Steinberget 12 og Tidemands gt. 28 (1927-28)
 • Egen villa, Elvegt. 9 og villa, Elvegt. 7 (1927-29)
 • Distriktslegebolig, Meråker (1932-33)
 • 2-mannsbolig, Parkvn. 16 (1933-35)
 • Villa, Nidareid 3 (1933-35)
 • Villaer, Kopperå for P. Solnørdal og Buvik for K. Olsen (1934)
 • Villa, Bergmester Bachkes vei 3 (1935)
 • Villa, Nidareid 6 (1935-37)
 • Villaer, Steinberget 24 og T. Storms v. 2 (1935-39)
 • Bolig for tannlege Tangerud, Levanger (1935-40)
 • Villa, Elvegt. 1 C (1936-37)
 • Villaer, Thamshavn, Orkdal, for M. Fraas, I. Ryen og T. Tangen (1937-40)
 • Villa, Øvre allé 27 (1939)
 • 5 bolighus, Steinkjer (1941-43)
 • Villaer, Ugla, for H. Meinhardt og Skjermvn. 35 (1942)
 • Våningshus, Mannseterbakk gård, Meråker (1942)
 • Boligblokker, Stadsing. Dahls gt. 2-16 og Haldens gt. 11-21 (1945-51)
 • Villa, R. Amundsens vei 31 (1945-51)
 • Bolighus, Svetun, Leksvik (1946)
 • Våningshus, Torve gård, Oppdal og Øyan gård, Meråker, for Meraker Brug A/S (1946)
 • Påbygging og modernisering Søndre Nustad gård og Langsåsvoll gård, Meråker, for Meraker Brug A/S (1946-49)
 • Villaer, Ceciliavn. 4 og H. Gleditsch' vei 10 (1947-48)
 • Bolighus for K. Aagesen, Mo i Rana (1948-53)
 • Distriktslegebolig, Grane (1950-57)
 • 2 bolighus, N. Ferstadv. 21-23 (1951-52)
 • Bolighus, Frosta (1952)
 • Villa, Møllebakken 37 (1952-60)
 • Villaer, Eidsvolls gt. 4 og 24 (1953-55)
 • Bolighus, B. M. Müllers vei, Røros (1954)
 • Villa, Charlottenlund, for A. Ellingsen (1959-60)
 • Eget hus, Gjertrudgeilan 5, Røros (1960)
 • 3 bolighus, Utsikten allé 4-8 (1960)
 • Villa, Bull Aakranns vei, Røros (1961)
 • Bolighus, Ugla, for Farstad (1964-65)
 • Villa, Ranheim, for Ronæs (1964-65)
 • Dobbeltbolig, Fjordgløttvn. 3 og 3 A (1964-65)
 • Villa, H. Samuelsens vei 6 (1966-67)
 • Bolighus for tannlege Sagen, Brekstad, Ørland
 • Distriktslegebolig, Heimdal
 • Lærerbolig, Kyrkseterøra, Hemne
 • Hytter og sommerhus (et utvalg): Egen hytte, Gjevilvatnet, Oppdal (1916)
 • Sommerhus, Hundhammeren, Malvik, for J. Ellingsen (1923-30)
 • Utlodningshytte for Trondhjems Turistforening (1933)
 • Sommerhus, Muruvik, Malvik for H. O. Ellingsen (1942) og i Surnadal for tannlege Selmer (ca. 1950)
 • Et stort antall hytter og mindre sommerhus for private oppdragsgivere, særlig i Trøndelag
 • Turisthytter o.l.: Skistua, Bymarka, for Trondhjems Skiklub (1947-51)
 • Hytte for Rena Turistforening. Turisthytter for Trondhjems Turistforening: Orkelsjøhytta, Oppdal (1923-27)
 • Nedalshytta, Tydal (ombygging og utvidelse 1933-34 og 1948-49, revet 1968)
 • Storerikvollen, Tydal (ombygging og utvidelse 1935-36 og 1953-55)
 • Schulzhytta, Stormoen, Fongen, Selbu (1945-48)
 • Trollheimshytta, Surnadal (ombygging og utvidelse 1946-53)
 • "Nordpå", Aunegrenda, Holtålen (1947-48)
 • Gjevilvasshytta, Oppdal (utvidelse ved gjenoppføring av Syrstad tingstue fra Meldal 1948-50)
 • Jøldalshytta, Oppdal (ombygging og modernisering 1958-63)
 • Dindalshytta, Oppdal (ombygging og modernisering 1961-65)
 • Nedalshytta, Tydal (1968-72)
 • Selvbetjeningshytter, Ramsjøen, Tydal (1964-67), Kjøli, Holtålen (1969-70), Græsli, Tydal (1972-75)
 • Kirkerestaureringer: Flå, Melhus (1925-32, sakristier 1967)
 • Floren, Stjørdal (1929)
 • Beitstad, Steinkjer (1930-33)
 • Åsen, Levanger (1930-40)
 • Børsa, Skaun (1934-35, dåpssakristi 1946-49, orgelprospekt 1955-57)
 • Meråker (1937)
 • Ålvundeid, Sunndal (1948-56)
 • Stordalen, Meråker (1951)
 • Tilfredshet gravkapell (1961-64)
 • Restaurering av gårdsanlegg: Melhus og Tingvoll prestegårder (1922-29)
 • Moen, Klæbu, for T. Huitfeldt (1942)
 • Innredning av uthusbygninger, Kongsvoll fjellstue, Oppdal, for P. Holaker (ca. 1950)
 • Songli, Orkdal, for Orkla Grube A/B (1963)
 • Prosjekter (et utvalg): Utvidelse Studenthytta, Bymarka, for Norges Tekniske HøyskoleI (1921-22)
 • 1. premie gruppe A (landsbebyggelse for det nordenfjeldske), Socialdep.s konkurranse om standardhus (1922)
 • 1. premie gruppe C, konkurranse om hybelhus, Store Ekeberg, Oslo (1923)
 • 1. premie gruppe 3, konkurranse om møbler for Den norske Husflidsforening (1927)
 • Plassering av Trøndelagsutst. på ytre Kongsgård, Marinen og Klosterdalen (1928)
 • Konkurranseutkast galleribygning for Trondheim Kunstforening og domkirkens forterreng (1928)
 • Nidaros Domkirkes gjenreisning, bolig for Kronprinsparet, Oscarshall (1929)
 • Regulering Dyrborg, for F. Brun (1928-30)
 • Sportskapell, Fjellseter (1931-33)
 • Gravkapell, Lade kirkegård (1932-33)
 • Turnhall, Prinsens gt. 1 A (1935)
 • Forretningsbygg, O. Tryggvasons gt. 20 (1938)
 • Villa, Stavanger, for Gowart-Olsen (1945-46)
 • 1. premie Noregs småbruks- og bustadbanks konkurranse om bolighus (1948)
 • Trygdekasse, O. Tryggvasons gt. (ca. 1950)
 • Administrasjonsbygg og sentralbad, Munkegt. 22 (1952)
 • Bad og transformatorstasjon, Buran, for Trondheim kommune og TEV (1952-53)
 • Punkthus, Sverres gt. 1 (1952-54)
 • Rutebilgodsstasjon, Sandgt. (1954)
 • Herredshus, Tiller (1954)
 • Utvidelse Orkdal landsgymnas (1956-62)
 • Forretningsbygg, Kongens gt. 10-14 (1956-69)
 • Ombygging Lønset kapell, Oppdal (1960)
 • Konkurranseutkast, regulering Trondheim torg og øvre del av Munkegt. (1960-61)
 • Rådhus, O. Tryggvasons gt. 43-49 (1960-64)
 • Konkurranseutkast, rådhus for Strinda kommune, Holtermanns vei 1 (1960-64)
 • Regulering Sverresborg (1960-65)
 • Kirke, Selsbakk (1963-69)
 • Hotell, Kjøpmannsgt. 46-48 (1965-70)
 • Terrassehus, Byåsvn. 56 (1966)
 • Gravkapell og krematorium, Stavne kirkegård (1969)
 • Terrassehus ved Theisendammen (1975-80)
 • Kulturhus bak Vår Frue kirke (ca. 1980)

Eget forfatterskap

 • Hytter og strandstuer, 1938, 6. utgave 1960
 • Litt om bebyggelsen i Trøndelagsbygdene, Trondheim Turistfor.s årbok 1928, 1928, s. 20-25 (ill.)
 • Byggeskikk i Trøndelag, Den norske Turistfor.s årbok 1973, 1973, s. 163-70 (ill.)

Litteratur

 • Norges Tekniske Høyskoles jubileumsskrift 1910-1920, 1920, s. 49-53
 • Byggekunst, 1920, s. 118
 • Byggekunst, 1921, s. 16
 • Byggekunst, 1922, s. 196, tillegg s. 51-66 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 64s. 141-43 179-88 (ill.)
 • Byggekunst, 1928, s. 12, 128, 178
 • Byggekunst, 1929, s. 112, 169-71, 188-90 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 102-03 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 40, 246 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 4, 18, 28
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 8
 • Byggekunst, 1935, s. 1
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 47
 • Byggekunst, 1938, s. 60-62 (ill.), tillegg s. 11
 • Byggekunst, 1940, s. 22
 • Byggekunst, 1941, s. 1
 • Byggekunst, 1943, s. 13 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 15
 • Byggekunst, 1948, tillegg s. 30, 40
 • Byggekunst, 1952, s. 212, 228, 245-46, tillegg s. 57
 • Byggekunst, 1953, s. 126-27
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1921, s. 8
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1923, s. 9 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1928, s. 65-66 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1933, s. 91-97 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1936, s. 64-65 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1937, s. 8, 13-14 (ill.)173
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1939, s. 71-73 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1948, s. 107-11, 126 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1949, s. 35-39, 83-85 (ill.), 113
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1950, s. 65-72, 91 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1952, s. 44-52 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1953, s. 117-19
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1962, s. 19-20
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1965, s. 77-79 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1967, s. 127-31 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1970, s. 120-22 (ill.)
 • Trondheim Turistfor.s årbok, 1972, s. 17-21 (ill.)
 • Hvem er hvem?, 1930-1984
 • Trøndelagsutstillingen 1930, 1930, bd. 1, s. 14, 46, 52, 61, 109, 112, 130-32, 286 (ill.)
 • Hytta og Bymarka - Norges Tekniske HøyskoleIs hytte 20 år, 1933, s. 14-15
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole - de første 10 kull, 1933, s. 211
 • Børsa prestegjeld 1837-1937, 1936, s. 38-39
 • Stuentene fra 1913, 1938, s. 273
 • I. C. Piene & Søn A/S 1866-1941, 1941, s. 88-89 (ill.)
 • Røros Sparebank 1842-1942, 1942, s. 83-88
 • En norsk banksaga. Den nordenfjeldske Kreditbank 1868-1943, 1943, s. 217-18 (ill.)
 • Strinda bygdebok, 1947, bd. 2, s. 204-06, 228-29, 376-80 (ill.)
 • Strinda bygdebok, 1948, bd. 3 s. 341
 • Dahl, A.__ Co. 1873-1948, 1948, s. 15-20
 • Den norske Turistfor.s årbok, 1949, s. 196
 • Den norske Turistfor.s årbok, 1955, s. 242
 • Meldal kyrkje 1650-1950, 1950, s. 46-47 (ill.)
 • Felleskjøpet i Trondheim 1900-1950, 1950, s. 87-88, 94 (ill.)
 • Meraker Smelteverk A/S 1900-1950, 1950, s. 81-85 (ill.)
 • Norske hus, 1950, s. 394 (ill.)
 • Steinkjer Meieri gjennom 75 år, 1952, s. 30-39 (ill.)
 • Spareskillingsbanken A/S, Trondheim, 1953, s. 120-21
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • Løkken Verk - en norsk grube gjennom 300 år, 1954, s. 430-31, 454-59, 463-72 (ill.)
 • Stjørdalsboka, 1955-1957, bd. 6 del 2, s. 412-31 (ill.)
 • A/S E. C. Dahls bryggeri 1856-1956, 1956, s. 112-43 (ill.)
 • Trondhjems Borgerlige Realskole 1783-1956, 1956, s. 390-97 (ill.)
 • Fosdalens Bergverk A/S 1906-1956, 1956, s. 100
 • Steinkjer 100 år 1857-1957, 1957, s. 358
 • Børsa kirke 1857-1957, 1957, s. 9-26 (ill.)
 • Kyrkjer og kristenliv i Åsen, 1958, s. 57-59 (ill.)
 • Vefsn Sparebank 1860-1960, 1959, s. 100 (ill.)
 • Trondhjems Skiklub 1884-1959, 1959, s. 36-39 (ill.)
 • Norges Tekniske Høyskole 50 år, 1960, s. 215-16
 • A/S Fabriken Arild 75 år 1885-1960, 1960, s. 27-31 (ill.)
 • Ranheim Sanitetsforening 1910-1960, 1960, s. 20-21 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1963, register s. 384, register bd
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1961, s. 181
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1968, s. 186
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1969, s. 227
 • Stordalen kapell 1863-1963, 1963, s. 21-22 (ill.)
 • L/L Trønderheimen 1913-1963, 1963, s. 25-30
 • Studentene fra 1913, 1963, s. 265
 • A/S Hotel Phoenix 1913-1963, 1963, s. 10-11
 • Trondhjems Forsikringsselskab A/S 1863-1963, 1963, s. 67, 85 (ill.)
 • Fjæremsfossens komm. kraftselskap 1915-1964, 1965, s. 28-39
 • I. C. Piene & Søn A/S 1866-1966, 1966, s. 54-55 (ill.)
 • Åsveien skole 1915-1965, 1966, s. 11-14 (ill.)
 • Røde Kors klinikk i Trondheim 1927-1967, 1967, s. 12-13, 17, 24-27 (ill.)
 • Røros Sparebank 1842-1967, 1967, s. 6, 27
 • Helgelandske Dampskibsselskab 1867-1967, 1967, s. 101 (ill.)
 • Thomas Angells Stiftelser 1767-1967, 1967, s. 184-86 (ill.)
 • Strinda gymnas 1933-1968, 1968, s. 11-15 (ill.)
 • Meldal bygdebok - Bygdesoga, 1968, bd. 1, s. 219-20 (ill.)
 • Det gamle Beitstaden, 1969, s. 80, 323 (ill.)
 • Fra jernets saga - A/S E. A. Smith 1869-1969, 1969, s. 16-19, 24-29 (ill.)
 • "Spandet" - Østmarka sykehus 50 år, 1970, s. 64-65
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 225
 • Norske kyrkjer, 1971, register s. 271
 • Strinda bygdebok, 1971, bd. 4, register
 • Tromsø bys historie, 1971, register
 • Rotvoll 1872-1972, 1972, s. 112-13
 • Trondheim bys historie, 1973, bd. 5, register
 • F. Bruns Bokhandel A/S 1873-1973, 1973, s. 40
 • Meråker kirke 1874-1974, 1974, s. 19-21, 25-36 (ill.)
 • Flå gårds- og slektshistorie, 1974, s. 370-71
 • Meråker kommune 1874-1974, 1974, s. 52-53 (ill.)
 • Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes, 1977, bd. 3, s. 85
 • De døves Kirke 50 år, 1977, s. 5-9 (ill.)
 • Berkåk kyrkje 1878-1978, 1978, s. 30-32 (ill.)
 • Sør-Varangers historie, 1979, s. 807-08 (ill.)
 • Klæbuboka, 1980, bd. 1, s. 424 (ill.)
 • Åsvang skole 1881-1981, 1980, s. 46-48 (ill.)
 • Adresseavisen, 28.05.1985, (nekrolog)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, 04.1985

Faktaboks

Roar d.e. Tønseth