Faktaboks

Marius A.d. Finstad
Født
10. desember 1859, Christiania

F. var arkitektassistent hos Due & Steckmest, Kristiania, i korte perioder i 1880, -83 og -84; hos Hj. Welhaven, Kristiania, 1884; hos Max Nagel, Berlin, 1885–86; hos R. Lindemann, Berlin, 1887–88; hos Fred. Arnold, Augsburg, 1889–90; og hos Anton Schneider, München, 1890–91. Han etablerte egen praksis i Kristiania 1892.

F. har tegnet en lang rekke bygninger, vesentlig leiegårder, i Kristiania i høykonjunkturperioden i 1890-årene. Pussfasadene på leiegårdene Bygdøy allé 17 og 61–65 (1896–99), er blant byens rikeste, inspirert av sørtysk/østerriksk barokkarkitektur. Interiørene er påkostede med rokokkoinspirert gipsornamentikk.

Utdannelse

 • Königlich Technische Hochschule, Berlin, 1882–84

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening 1892

Utførte arbeider

 • Leiegårder i Kristiania: Pilestredet 25 (1894)
 • Bygdøy allé 17 (1896–99) og 61–65 (1897–99)
 • Eckersbergs gt. 24 (1898)
 • Flere gårder i Erling Skjalgsons gt., (1890-årene)
 • Prosjekter: Delt 2. premie, Gamlebyen kirke, Oslo 1893

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1891

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1892-1898, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania)
 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 8
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 340–42 og 357
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 77, 96, 104 og 234
 • Krogstad, M., Aslaksby, T., Ta vare på Oslo, Oslo, 1979, s. 98–99 (ill.)

Arkivalia

 • Matrikkelliste for studenter ved Königlich Technische Hochschule, nå Technische Universität, Berlin
 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren