Etter å ha avsluttet utenlandsstudiene slo H. seg ned sammen med sin kone på hennes slektsgård på Bergaflot ved Odda. Som ingeniør var han svært aktiv i lokalmiljøet. Han var medlem av bygningsstyret og formann i bygningsrådet i Odda og fikk dermed en ikke uvesentlig innflytelse på fabrikkbyens arkitektoniske utforming, bl.a. leverte han tegninger til ca. 30 privatboliger og offentlige institusjoner. Videre virket han i en årrekke som tegnelærer ved middelskolen i Odda og den tekniske aftenskole sst. Som maler var H. ganske produktiv og deltok jevnlig på kollektivutstillinger, fortrinnsvis med skildringer av vestlandsk natur.