Faktaboks

Jens Gram Dunker
Født
17. februar 1892, Kristiania
Død
25. august 1981, Oslo

Assistent ved flere arkitektkontor i Kristiania bl.a. hos Morgenstierne & Eide, A. Arneberg og H. Hals d.e. i tiden 1914–19; egen praksis i Kristiania fra 1919. Slottsforvalter ved Det Kgl. Slott 1938–62; senere egen praksis i Oslo. D. underviste ved Statens arkitektkurs i Oslo 1945–46.

D. vant i 1919 sammen med G. Blakstad konkurransen om Det Nye Teater (i dag Oslo Nye Teater) i Oslo. Utkastet fra 1919 hadde nyklassisistiske trekk, men det ferdige bygg fra 1927–29 på ny tomt i Rosenkrantz gt. ble et av de første funksjonalistiske bygg i landet. I fasadens symmetri og i noen detaljer henger klassisismen igjen. Teatret er bygd av jernbetong, de fire øverste etasjene med kontorer ligger over teatersalongen, og i planleggingen merkes en åpen romdisposisjon. I teatersalongen er overgangen mellom de ulike byggingsledd jevnet ut og vi får en enkel og stram, men likevel smidig form.

I 1919 slo D. seg ned som praktiserende arkitekt i Rådhusgata i Oslo, der også arkitektene G. Blakstad, H. Munthe-Kaas og L. Backer m.fl. hadde sine kontorer. I 20-åra arbeidet han bl.a. mye med brukskunst. Han var sekretær i Foreningen Brukskunst i 1921 og var med på å arrangere flere utstillinger. D. har bygd en rekke villaer, leiegårder og andre bygninger i og omkring Oslo.

Stilmessig viser hans arbeid en utvikling fra klar, streng nyklassisisme, eller elegant empire i hans omfattende møbelkunst i 20-åra, til ren funksjonalisme i byggene fra 30-åra. D. brukte gjerne de enkleste geometriske former, sirkler, kvadrater og pyloner i denne perioden, og han var meget forsiktig i sin bruk av virkemidler.

Som slottsforvalter og også som lærer ved Statens arkitektkurs har D. vist sine kunsthistoriske kunnskaper. Han foreslo en halvrund fløybygning bak Slottet (dette ble ikke gjennomført), han har pusset opp interiørene og laget tilbygg til gardevaktstuen. D. har i lang tid vært aktiv i ulike arkitektorganisasjoner, i komiteer og juryer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Cathrine Ottesen
 • Bernhard Dunker, sekretær

Gift med

 • 1922 med Minda Juel Hvoslef

Utdannelse

 • Examen artium 1910
 • Den kgl. Tegneskole 1910–11
 • Technische Hochschule i Dresden 1911–14

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stip. fra Glosimodts legat 1934
 • Studiereise til England, Frankrike og Tyskland i 1919 for å studere teaterbygninger
 • Italia 1920–21

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær i Foreningen Brukskunst 1921
 • medlem tilsynsrådet for byens utseende, Oslo fra 1924
 • en rekke verv i Kristiania Arkitektforening, senere OAF, bl.a. viseformann 1933, medlem av styret 1934–35
 • visepresident i Norske Arkitekters Landsforbund 1946–48 og 1950–59

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens Fonds premie 1930 sm.m. G. Blakstad for Det Nye Teater i Oslo
 • R. St. Olavs Orden 1945
 • Haakon 7.s jubileumsmedalje 1955
 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Ridder av 1. klasse Dannebrogs orden
 • Ridder av 1. klasse av Finlands hvite Roses orden
 • Ridder av 1. klasse av islandsk Falkorden
 • Ridder av nederlandsk Oranje-Nassau orden
 • Ridder av 1. klasse av svenske Vasa orden
 • Ridder av Svenske Nordstjerneorden
 • Offiser av Etiopias Stjerneorden
 • Ridder av Persiske Solens og Løvens orden
 • Ridder av Siamesiske Kroneorden

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Det Nye Teater, Rosenkrantz gt. 10, (1927–29) sm.m. G. Blakstad etter 1. premie i konkurranse 1919
 • Enebolig for A. Ræstad, Uranienborg terrasse 1 (1932)
 • Rekkehus, Gangerolvs gt. 2–2d, (1932) sm.m. Nicolai Beer
 • Rekkehus, Nobels gt. 1–1g (1932) sm.m. Nicolai Beer
 • Forsamlingshall for Sufiordenen, Skei i Østre Gausdal (ca. 1933)
 • Hytte for Susanna Kjøsterud, Skei i Østre Gausdal (1933)
 • Ombygging av Centralteatret, Akersgt. (1934)
 • "Lundehusene", leiegård, Gamle Madserud allé, (1936–37)
 • Myrahagen A/S, boligblokker for OBOS, Bentsebrugt. 16–18 (1937–38) sm.m. Georg Rohde
 • Leiegård, Niels Juels gt. 15 (1938) sm.m. Georg Rohde
 • Årvoll skole (1962) sm.m. G.Greve
 • Hotell i Namsos (1962) samt en del andre arbeider i Nordland
 • Restaurerings- og oppussingsarbeider: Fåvang stavkirke i Oppland sm.m. Finn Krafft (1945–49)
 • Hvaler kirke (1951- 52)
 • Oppussing av Oscarshall, Bygdøy (1950-årene)
 • Det Kgl. Slott i Oslo: oppussing av interiør og eksteriør, tilbygging av Gardevaktstuen, ombygging av portstuene mot Drammensvn. (ca. 1950–62)
 • Prosjekter: I Oslo når ikke annet er nevnt. Torvgatens bad, innkjøpt i konkurranse (1923) sm.m. Hermann Munthe-Kaas
 • Innkjøpt i konkurranse Folketeatret i Oslo (1927) sm.m. Helge Thiis
 • 3. premie utvidelse av NTH (1949) sm.m. Hilma Johansen
 • 3. premie utvidelse av Universitetet på Blindern (1958), sm.m. Kjell Borgen
 • 3. premie og innkjøpt i konkurranse yrkesskolen for Romsdal (1959) sm.m. K. Borgen
 • Innkjøpt i konkurranse Norges Banks avd. i Stavanger (1960) sm.m. Ragnvald Bing-Lorentzen og Kjell Borgen
 • 3. premie kommunehus og skole i Nannestad (1961), sm.m. Ragnvald Bing-Lorentzen og Kjell Borgen
 • 3.premie Molde rådhus (1961), sm.m. Ragnvald Bing-Lorentzen og Kjell Borgen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Form og Farve, Oslo, 1925
 • Den Norske Arkitektutstilling, Kiel, 1929

Portretter

 • Tegning av Øyvind Sørensen (1962)

Eget forfatterskap

 • Litt om moderne arkitektur, Foreningen Brukskunst, aarbok, (Kristiania, 1920, [u.å.] s. 69–72
 • Brukskunsts Formidlingskontor, Foreningen Brukskunst aarbok 1921, (Kristiania, [u.å.] s. 1–10
 • Brukskunst, hva der gjøres i utlandet, i Foreningen Brukskunst aarbok 1921, (Kristiania, [u.å.] s. 87–96
 • Linstow-utstillingen i Kunst-foreningen, Byggekunst, 1922, s. 99–106
 • Det Moderne Kristiania, St.H., 1923, s. 9–21
 • Akershus Slot, St.H., 1923, s. 185–97
 • Et år med kongen, Oslo, 1961, sm.m. flere:
 • Funksjonalismens gjennombrudd, Byggekunst, 1980, s. 134–35

Litteratur

 • Vem är vem i Norden, Sthm., 1941, s. 657
 • Oslo Gårdkalender, Oslo, 1945, reg. s. 367–68
 • Alnæs, Eyvind, Norske Hus, Oslo, 1950, s. 331, m.fl.
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1955-1979
 • OBL, Oslo, 1966, s. 55, 81, 119, 202, 226, ny rev. utg
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 136 (ill.) og 138
 • Aftenposten, 16.02.1962
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 28–33 (ill.)
 • Byggekunst, 1921, s. 12–13, 70, 85, 96, tillegg s. 20
 • Byggekunst, 1922, s. 31, 59ff., 99–106
 • Byggekunst, 1923, s. 123ff., 175, 178
 • Byggekunst, 1924, s. 15, 77, 79, 136–38 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 94–95, 154 (ill.), 187–88
 • Byggekunst, 1929, s. 49–63 (ill.), 148
 • Byggekunst, 1931, s. 89–91 (ill.), 101 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 130–131 (ill.), tillegg s. 1, 5
 • Byggekunst, 1939, s. 55–57 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, tillegg s. 13
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 10
 • Byggekunst, 1955, tillegg s. 19–20
 • Byggekunst, 1962, tillegg s. 5–6
 • 1980, s. 114–15 (ill.)
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, reg. bd., Sarpsborg, 1963, s. 309
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1971, s. 192
 • St.H., Oslo, 1956, s. 37, reg. bd.

Arkivalia

 • Gaustad, R., Foreningen Brukskunst, program, utstillinger og kritikk, Universitetet i Oslo, 1973, s. 75, 76, 79, 81, 84, 92, 138, magistergradsavhandling
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren