Faktaboks

Trygve Olavssøn Klingenberg
Født
18. februar 1900, Kristiania
Død
1987

K. var assistent ved professor Sverre Pedersens byplankontor i Trondheim ca. 1/2 år 1922 - 23, hos professor Andreas Bugge samme sted ca. et år 1923 - 24 og ved forskjellige arkitektkontorer i Vancouver og New York 1924 - 32, hvorav de siste seks år som assistent og senere "chief draftsman" hos Clinton & Russel i New York. K. hadde privatpraksis i Oslo fra 1932, fra 1937 i kompaniskap med broren Ørn O. K. under navnet Klingenberg & Klingenberg.

K. & K.s arbeider er vanligvis preget av en forholdsvis enkel, men alltid tidstypisk stil, fra 30-årenes funksjonalisme til 50- og 60-årenes senfunksjonalisme. Mer markant i sin funksjonalistiske form er Godlia Vel-hus (1935). Påbyggingen av Keysers gt. 8 (1957 - 59) viser i materialer og dimensjoner en større vilje til tilpasning til eldre arkitektur enn det var vanlig i samtiden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olav Trygvessøn Klingenberg, oberstløytnant (1871 - 1925)
 • Theodora Fay (1876 - 1936)

Gift med

 • Oslo, 1967 med Alice Paula Pfingsthorn

Utdannelse

 • Examen artium 1917
 • Krigsskolens nederste avdeling 1918
 • Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen 1918 - 22

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Azorene, Portugal, Frankrike, Belgia og Nederland ca. tre mnd. 1927
 • studiereise i Europa 1936
 • et års opphold i Vancouver, Canada 1924 og i New York 1925 - 32

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt, alle utført sammen med broren Ørn O. K.
 • Godlia Vel-hus (1935), etter 1. premie i konkurranse
 • Verkstedbygning, Havnegt.1 (1950)
 • Påbygging av to etasjer, Keysers gt. 8 for Statens Pensjonskasse (1957 - 59)
 • Ris menighetshus med daghjem (1961), etter 1. premie i engere konkurranse
 • Norges Bank, Vardø (1961), etter 1. premie i engere konkurranse
 • Ljan menighetshus
 • Kontorbygg Enquistgården, Strømsvn. 102 (1962 - 72)
 • Leiegårder og boligblokker: Hammerstads gt. 8 (1936 - 38)
 • Munthes gt. 35 (1937 - 38)
 • Industrigt. 51 (1938)
 • Christies gt. 52 - 54, Presidentgt. 3 - 5 og Østgaards gt. 16 (1939)
 • Københavngt. 18 (1939)
 • Gjøvikgt. 3 og Trasopgt. 1 (1948)
 • Louises gt. 26 (1950)
 • For Metodistkirken i Norge: Imanuelkirken og leiegård, Bergensgt. 12 (1956)
 • Forretningsgård med Centralkirken, St. Olavs gt. 28 (1961)
 • Hjemly alders- og sykehjem, Pastor Fangens vei 18
 • Kirker i Hammerfest og Svolvær
 • Prosjekter: 2. premie for polarskipet Frams utstillingsbygning (1934)
 • 2. premie i Aftenpostens konkurranse om landshoteller (1934)
 • Innkjøp av administrasjonsbygning med kino i Drammen (1937)
 • 3. premie for krematorium i Stavanger (1937)

Litteratur

 • Brochmann, G. (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole 1910–1919, Oslo, 1933, s. 394
 • Studentene fra 1917, Oslo, 1947, s. 143-44
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Studentene fra 1917, Oslo, 1967, s. 74
 • Byggekunst, 1933, s. 264
 • Studentene fra 1917, Oslo, 1936, tillegg s. 10
 • Hofflund, P.D., Klingenberg. ørn O., Nyquist,J., Oslo gårdkalender, nybygg 1925–1945, register s. 134 (ill.), Sammen med
 • Klingenberg, O. ørn, Nyquist, J., Hofflund, P.D., Oslo gårdkalender, nybygg 1945–1955, register s. 134 (ill.), Sammen med
 • Byggekunst, 1934, s. 96, 185–86 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 6–8 (ill. Godlia Vel-hus)
 • Byggekunst, 1937, s. 13, 122 (ill.), tillegg s. 44

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, Opplysninger fra kunstneren