Faktaboks

Arne Wallem Lofthus
Født
23. september 1881, Bergen
Død
16. mai 1962, København

L. vokste opp i Bergen. Han hadde tenkt å bli arkitekt og planla i 1899 en studiereise til Dresden, men kom bare til København der han begynte på Tekniske Selskabs Skole. Hans lærer, maleren Henrik Grønvold, sendte ham til byens kunstakademi der han var en kort periode, og vintrene 1902 og 1903 var han innom Kr. Zahrtmanns malerskole. Det var Grønvold som anbefalte ham til Joakim Skovgaard, og L. ble fra 1901 til 1906 fast medarbeider for Skovgaard under hans arbeider med freskodekorasjonene til Viborg domkirke. Det var gjennom dette arbeid L. fikk sin store interesse for freskoteknikk som han ikke bare benyttet i sine mange offentlige utsmykkinger, men også i sitt staffelimaleri. I 1915 bosatte L. seg fast i København der han levde til sin død. Kontakten med Norge og hjembyen var sterk i alle år. Det vitner de mange reiser, utstillinger og oppdrag i Norge om. Han representerte også Norge på flere internasjonale utstillinger. De kunstnerne han i Norge var mest knyttet til var malere som Henrik Lund, A.C. Svarstad og til dels Axel Revold. I Danmark hørte han opprinnelig til kretsen rundt Joakim Skovgaard, senere til Karl Madsen og hans venner og til billedhuggerne Gerhard Henning, Kai Nielsen og maleren William Scharff. L. ble lite inspirert av Skovgaards stiliserte og ungrenessanse-påvirkede kunst. Men sansen for den store dekorative helhetsvirkningen, som alltid særpreget L.s arbeider, fikk han trolig fra Skovgaard. Som kunstner knyttet han seg mer til den nyimpresjonistiske tradisjonen fra århundrets begynnelse, særlig i sine landskap, stilleben og interiører. Her dyrket han det frie, maleriske penselstrøk og det bevisste artisteri. Dette kom ofte til uttrykk i en raffinert fargeskala, som regel med duse og neddempede farger. L.s solide erfaring med freskomaleri og hans interesse for det dekorative, gav ham en rekke større monumentalutsmykkinger både i Danmark og Norge. Her kunne motivene spenne fra folkeliv (eks. Den Nationale Scene, Bergen 1909) og folkeeventyr (Tivoli Kinematograf, Bergen, før 1913) til bibelske motiver (først og fremst i hans kirkedekorasjoner) og klassiske emner (eks. Norges Rederforbund, Oslo 1934, med Poseidon og hans havhester). L. laget også utkast til dekorative mønstre og tepper, bl.a. til På havets bunn, som ble vevd av Ragna Breivik.

L. nådde også stor popularitet som portrettmaler og har laget en hel rekke private og offentlige portretter, f.eks. av Joakim Skovgaard (Viborg domkirke), Karl Madsen (Statens Museum for Kunst, København), Nordahl Grieg (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo), professor Bjørn Helland-Hansen (Chr. Michelsens institutt, Bergen) og av en hel rekke ledende menn i det private næringsliv.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Valborg Henriette Wallem (1851 - 1929)
 • B.t. Olav Lofthus, redaktør (1847 - 1894)

Gift med

 • København, 1909 med Sofie Wilhelmine Madsen

Utdannelse

 • Tekniske Selskabs Skole, København 1900 og 1902
 • kunstakademiet, København kort periode
 • elev av Kristian Zahrtmann, København januar-februar 1902 og januar 1903
 • Joakim Skovgaards medarbeider i Viborg domkirke 1901–06

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens stipend 1907
 • Houens legat 1912
 • Conrad Mohrs legat 1923
 • Studieopphold København 1899, 1900–1903
 • Paris 1907–08
 • Berlin, Dresden og München 1910
 • Nederland, Belgia og Tyskland 1912
 • Stockholm 1918
 • Italia 1924
 • Reine i Lofoten 1937
 • Genève 1939
 • London 1950
 • hyppige reiser i Norge

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorative arbeider i Norge: Korskirken, Bergen (32 englefigurer i taket, 2 knelende engler ved alteret pluss dekorasjoner i sakristiet, 1909. (Skadet 1944 og fjernet ved restaurering 1951–54)
 • Den Nationale Scene, Bergen (vestibylen, 1909, ødelagt 1940)
 • Tivoli Kinematograf, Bergen (motiver fra folkeeventyrene, før 1913)
 • Bergen offentlige bibliotek (1923)
 • Dekorasjoner for smørfabrikken Bjørgvins paviljong, Landsutstilling Bergen 1928
 • Handelens og Sjøfartens Hus, Bergen (1933)
 • Norges Rederforbund, Oslo (1934)
 • Sundt & Co., Bergen (1949)
 • Bergen Bank, Bergen (kantinen, 1951)
 • Dekorative arbeider i Danmark: Viborg domkirke (Kvinnene som danser rundt gullkalven, Engelen som velter steinen bort fra graven, Saul og David pluss flere triforiefelter, 1901–06)
 • Skærbæk kirke, Sønderjylland (1912)
 • Fresker til Akademiets Dekorationsskole, København (1914–15)
 • Nationalbanken, København (før 1917)
 • St. Pauls kirke i Hadsten, Jylland (før 1923)
 • Thorvaldsenskolen, København (1928)
 • Odder gamle kirke, Jylland (glassmaleri, 1939)
 • Musikksalongen hos bankier Hagemann, København (nåværende finske ambassade?)
 • Portretter: Landbruksskolen på Stend
 • Bankforeningen i Oslo
 • I Bergen: Universitetet
 • Chr. Michelsens institutt
 • Kvinneklinikken
 • Noregs Sildesalslag
 • Vesta Hygea
 • Rederiene Westfal Larsen og Kjøde
 • Bergens Sparebank
 • Bergen Bank
 • Kløverhuset
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Kunstindustrimuseum, København
 • Teaterhistorisk Museum, København
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød
 • Skagens Museum
 • Skovgaard Museet, Viborg
 • Ny Carlsberg-fondet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1910-1911
 • Høstutstillingen, 1930-1934
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1955-1956
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Bergen i Billedkunsten, Bergen, 1928
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Bergens Kunstforening, 1932
 • Bergens Kunstforening, 1935
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970
 • Kunstnernes Efteraarsudstilling, 1907
 • Kunstnernes Efteraarsudstilling, 1914-1915
 • Kunstnernes Efteraarsudstilling, 1930
 • Den Frie Udstilling, København, 1908
 • Den Frie Udstilling, København, 1910
 • Den Frie Udstilling, København, 1925
 • Grønningen, 1915
 • Grønningen, 1917
 • Grønningen, 1919
 • Grønningen, 1921
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1929-1930
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1934
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1945
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1956
 • Efteraarsudstilling, Charlottenborgutstillingen, København, 1945
 • Brighton, 1913
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists Galleries, London, 1928
 • Barcelona, 1929
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Riga, 1934
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Danske maleres udstilling, Sveriges almänna konstförening, Stockholm, 1915
 • Zahrtmann og hans elever, Frederiksberg, 1926
 • Interskandinavisk grafik, Stockholm, 1931

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1912
 • Haugesund, 1913
 • København Kunstforening, 1914
 • Ny Konst, Göteborg, 1921
 • Lunds Universitet, 1921
 • København, 1922
 • Didr. Andersen & Søns kunsthandel, Bergen, 1923
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • Gall. Gauguin, Oslo, 1930
 • København, 1930
 • København, 1933
 • København, 1935
 • Bergens Kunstforening, 1938
 • København Kunstforening, 1940
 • Bergens Kunstfor., 1942
 • Fischer & Krarup, København, 1943
 • Det kgl. danske Haveselskab, 1944
 • A. Bruun Rasmussen, København, 1951
 • Bergens Kunstforening, 1954
 • Svendborg Kunstforening, 1956
 • A. Bruun Rasmussen, København, 1957

Portretter

 • Malt selvportrett (ca. 1900, Bergen Billedgalleri)
 • Tegning utført av ukjent kunstner gjengitt i Verdens Gang 12.4.1917
 • Tegning utført av Henry Arntzen gjengitt i Bergens Tidende 16.2.1938
 • Tegning utført av Otto Christensen gjengitt i Berlingske Tidende 31.1.1943
 • Tegning utført av ukjent kunstner gjengitt i Bergens Tidende 20.9.1951

Eget forfatterskap

 • Vore avdøde, Bergens Tidende, 13.01.1911
 • Joakim Skovgaards dekorative kunst, Kunst og Kultur, 1927, s. 29–40

Litteratur

 • Gauguin, Pola, Et dekorativt arbeide av Arne Lofthus, Kunst og Kultur, 1913, s. 255__-;56 (ill.)
 • Saxild, G., Joakim Skovgaards billeder i Viborg domkirke, København, 1915, s. 10–11
 • Smith, V., Kongehall, bibliotek og børs. Tre store utsmykningsarbeider i Bergen, Ord och Bild, Stockholm, 1924, s. 133 (ill.), 134
 • Laurin, C. G., Nordisk konst, Danmarks og Norges konst från 1880 till 1925, Stockholm, 1925, bd. 3, register
 • Fana kommunale Middelskole. Fem-Aarsberetning 1916–21, Bergen, 1921, s. 45–56
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 565
 • Nygård Nilssen, A., Moderne norsk veggmaleri, Oslo, 1928, s. 134
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 24
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 329
 • Lexow, E., Bergen. Fortidsminder og kunstverker, Bergen, 1930, s. 118
 • Sollied, T., Slekterne Gade og Wallem, Bergen, 1934, bd. 2, s. 133–34
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 150, 163 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 427–28
 • Kaland, M., Lexow, E., Bergens billedgalleri, Oslo, 1939, s. 40, 68 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 157 (ill.)
 • Bøgh, [Chr.] Gran (Red.), Et kultursentrum. Bergen og bergensere i norsk kunst og forskning, Bergen, 1946, s. 26
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Oslo, 1946, s. 30, 176, 242
 • Weilbach kunstnerleksikon, København, 1949, bd. 2, s. 275–76
 • Privatbanken, Husorgan for Bergen Privatbank, 1951, nr. 4, s. 8–11 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 119
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 73–74 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 261
 • Festskrift til professor Bjørn Helland-Hansen, Bergen, 1956, s. [5] (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 160–61, 169 (ill.)
 • Høirup, H., Joakim Skovgaard og Arne Lofthus, Viborg Stifts Årbog, Viborg, 1958, s. 30–34
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 60, 102, 143–44, 149
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken, Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918–1950, Oslo, 1965, s. 45, 47, 49–51, 54–55, 58, 213
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 609
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 104, 221
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, s. 374
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 715
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 655
 • Verdens Gang, 19.02.1909
 • Engelstoft, Chr., i Ekstrabladet, 19.12.1914
 • Tidens Tegn, 12.05.1923
 • Bergens Aftenblad, 18.10.1923
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 24.03.1923, (ill.)
 • Berlingske Tidende, 11.12.1924
 • Thiis, H., i Nationen, 30.04.1926
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 03.10.1934, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderbladet, 18.02.1938
 • Sass, E. Kai, i Nationaltidende, København, 23.09.1943
 • Bergens Tidende, 22.11.1951, (ill.)
 • Høirup, H., i Berlingske Aftenavis, 30.01.1957
 • Lund, H. H., i Berlingske Aftenavis, 22.09.1961
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 10.08.1968, (ill.)
 • Nygaard, K., i Bergens Tidende, 27.09.1976, (ill.)

Arkivalia

 • Notisbok med L.s notater om Viborg domkirke i, Skovgaard Museum
 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, magistergradsavhandling