K. benytter stort sett et figurativt formspråk og arbeider med materialer som brent leire og bronse. Hun lager portretter bl.a. av barn, og har også tatt opp religiøse motiver.