P. var bosatt i Larvik fra 1709. Hittil er det registrert 19 arbeider av ham: 4 terriner, 1 drikkekanne, 1 alterkalk, 5 begre derav 2 lokkebegre, 2 kruslokk, 1 snusdåse, 1 fat, 1 skål, 1 "røkelseseske" og 2 skjeer. Produksjonen er preget av selvstendighet og det overskudd som inspirerende oppdrag kan gi. Sølvterriner eller lokkskåler var relativt uvanlig i norsk gullsmedkunst, og desto mer utrolig er det bevart hele fire stykker fra hans hånd, tre av samme type. De er ovale med 4 klofattede kuler som ben og har 2 dyrehodehanker og kantusornamentikk i lavt drevet relieff på korpus og lokk. Den fjerde terrinen har halvkuleformet korpus med hengslede hanker, står på en hvelvet fotplate og har avtrappet lokk. Dekoren består av radiale rifler, såkalt goudronnering, både på fot, korpus og lokk. Terrinen (datert 1738 og 1761) er påfallende lik en punsjebolle laget av en London-gullsmed i 1705, og bærer navnet til den rike Larvik-kjøpmannen Abraham Bøckman d.e. og hans annen kone. P. ser ut til å ha satt et personlig preg på det meste han har laget. Hans eneste alterkalk er også personlig i dekoren. De 6 feltene på fot og stilk er fremhevet av nedsmeltet bølgende tråd. P.s stempel er KP i rektangel, i et par tilfeller ledsaget av bystempelet "Laurvig".