maler

Harald Petersen (1)

Faktaboks

Harald Petersen
Petersen, Harald Frithjof
Født
9. februar 1850, Christiania
Død
18. mai 1933, Oslo

Som ung var P. en dyktig treskjærer. De mange bevarte skisser, blyant- og tusjtegninger, akvareller, trykk og oljemalerier viser at han tidlig var i besittelse av gode tegneferdigheter. Han ble bl.a. engasjert til å kopiere Adolph Tidemands Haugianerne til Holmenkollen Turisthotell. Hans allsidige virksomhet omfattet illustrasjonsarbeid, møbeldesign, tegning av faner, diplomer og plakater. Men P. var først og fremst landskapsmaler, og han planla å fortsette sine studier i Paris eller München. I 1876 ble han innstilt til Statens reisestipend uten å få det. P. oppholdt seg likevel i Paris nesten ett år, og hospiterte antagelig på École des Beaux-Arts, der han tilegnet seg det franske friluftsmaleriet. P. foretok hyppige studieturer rundt i landet og malte utallige bilder, særlig studier, foruten figur- og portrettarbeider (Direktør Thune-Larsen, Oslo Bymuseum). På Høstutstillingen 1883 viste han to studier, det ene et sjøbilde.

P. gjorde sin viktigste innsats som pedagog. Allerede i 1873 var han hjelpelærer i Den kgl. Tegneskoles elementærklasse og assistent for sin far i frihåndstegning. Han fortsatte som lærer ved Tegneskolen, fra 1884 som overlærer. I sitt 47-årige lærervirke underviste P. i fargelære, frihånds-, perspektiv- og konstruksjonstegning, men frihåndstegningen var hans hovedfag. P. nedla et stort arbeid med å tilrettelegge tegneundervisningen, også som lærebokforfatter og oppfinner av tegneutstyr. P. var en av grunnleggerne av tindesporten i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Pedersen (1817 - 1885)
 • Anne Marie Evensen (1823 - 1880)

Gift med

 • (Kristiania med Karoline Mathilde Jacobsen (1858 - 1911)

Utdannelse

 • Elev av J. F. Eckersberg (to år) og sin far
 • malerstudier i Paris 9 mndr. 1876-77 og -79

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Offentlig stipend til besøk ved København-utstilling 1888
 • opphold i Paris 9 mndr. 1875-76 og -91

Stillinger, medlemskap og verv

 • Hjelpelærer elementærklassen fra 1873, vikar frihåndsklassen, overlærer i frihånds-, konstruksjons- og perspektivtegning Den kgl. Tegneskole 1884-1920 (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania)
 • lærer i perspektivtegning for elever ved Statens Kunstakademi, Kristiania til 1920/21
 • lærer i frihånds-, konstruksjons- og perspektivtegning for skolelærere 1880-98
 • tegnelærer Vestheim privatskole, Kristiania 1893-1912 og en rekke høyere skoler i Kristiania, bl.a. Aars og Voss skole og Gjertsens skole
 • oversikt over tegneundervisningen ved høyere skoler for Kirke- og undervisningsdepartementet 1890 sammen med Philip Barlag

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i Kirke- og undervisningsdepartementets konkurranse om tegneapparat 1885, medalje 2. klasse for samme København 1888, sølvmedalje for samme Verdensutstillingen i Paris 1889
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1921

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum

Illustrasjonsarbeider

 • J. H. Borrebæk: Fugl og trær. Skitser fra Naturen, Kristiania 1900
 • Kom skal vi synge. Barnesange for hjem og skole av Margrethe Munthe. Kristiania 1905-17, bd. 1–3

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883

Eget forfatterskap

 • (Et utvalg). Konstruksjonsbog for Folkeskolen og 3die Middelklasse, (Kristiania, 1893, (ill.)
 • Farveskala til skolebrug, (Kristiania, 1894, (ill.)
 • Perspektivtegnebok, (Kristiania, 1900, (ill.)
 • Elementerne af Farvelæren, hefte, (Kristiania, 1902, (ill.)
 • Harald Petersens fortegninger til tegning og kolorering hefte, nytt opplag, (Kristiania, 1907, (ill.)
 • Nytt tegneværk til bruk i folkeskolen, (Kristiania, 1914, 6 bd. (ill.)
 • en rekke lærehefter og tegneutstyr, en del patentert

Litteratur

 • DNT årbok, 1878, s. 1–13
 • DNT årbok, 1928, s. 115–20
 • DNT årbok, 1934, s. 252
 • DNT årbok, 1948, s. 127
 • DNT årbok, 1968, s. 88
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1909, s. 183-84
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1916, s. 34
 • Folkebladet, (Kristiania, 1913, s. 485
 • Norsk fjellsport, (Kristiania, 1914
 • Norsk fjellsport, (Kristiania, 1933
 • Teknisk Ukeblad, 28.01.1916
 • Halvorsen & Larsen Ld. 50 Aar, (Kristiania, 1917
 • Skolebladet, (Kristiania, 1921, s. 82
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1929, s. 62
 • Kielland, T. B., Gullsmedkunst i 100 aar. J. Tostrup 1832-1932, (Kristiania, 1932, s. 148
 • Vestheimboka, Oslo, 1945, s. 31, 38, 45, 49, 61, 92, 110, 149, 174–78
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 263, 278
 • Dagbladet, 19.12.1883
 • Dagbladet, 22.12.1883
 • Dagspalte, 24.02.1921
 • Tidens Tegn, 31.01.1921
 • Tidens Tegn, 20.05.1925
 • Aftenposten, 31.01.1921
 • Aftenposten, 19.05.1933
 • Morgenbladet, 06.02.1925
 • Morgenbladet, 08.02.1930
 • Morgenbladet, 06.08.1979
 • Nationen, 20.05.1933
 • Varden, 20.05.1933

Arkivalia

 • Sinding, K., Harald Petersen, manuskript Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Statens Håndverks- og unstindustriskolearkiv