Faktaboks

Harald Petersen
Petersen, Harald Frithjof
Født
9. februar 1850, Christiania
Død
18. mai 1933, Oslo

Som ung var P. en dyktig treskjærer. De mange bevarte skisser, blyant- og tusjtegninger, akvareller, trykk og oljemalerier viser at han tidlig var i besittelse av gode tegneferdigheter. Han ble bl.a. engasjert til å kopiere Adolph Tidemands Haugianerne til Holmenkollen Turisthotell. Hans allsidige virksomhet omfattet illustrasjonsarbeid, møbeldesign, tegning av faner, diplomer og plakater. Men P. var først og fremst landskapsmaler, og han planla å fortsette sine studier i Paris eller München. I 1876 ble han innstilt til Statens reisestipend uten å få det. P. oppholdt seg likevel i Paris nesten ett år, og hospiterte antagelig på École des Beaux-Arts, der han tilegnet seg det franske friluftsmaleriet. P. foretok hyppige studieturer rundt i landet og malte utallige bilder, særlig studier, foruten figur- og portrettarbeider (Direktør Thune-Larsen, Oslo Bymuseum). På Høstutstillingen 1883 viste han to studier, det ene et sjøbilde.

P. gjorde sin viktigste innsats som pedagog. Allerede i 1873 var han hjelpelærer i Den kgl. Tegneskoles elementærklasse og assistent for sin far i frihåndstegning. Han fortsatte som lærer ved Tegneskolen, fra 1884 som overlærer. I sitt 47-årige lærervirke underviste P. i fargelære, frihånds-, perspektiv- og konstruksjonstegning, men frihåndstegningen var hans hovedfag. P. nedla et stort arbeid med å tilrettelegge tegneundervisningen, også som lærebokforfatter og oppfinner av tegneutstyr. P. var en av grunnleggerne av tindesporten i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Pedersen (1817 - 1885)
 • Anne Marie Evensen (1823 - 1880)

Gift med

 • (Kristiania med Karoline Mathilde Jacobsen (1858 - 1911)

Utdannelse

 • Elev av J. F. Eckersberg (to år) og sin far
 • malerstudier i Paris 9 mndr. 1876-77 og -79

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Offentlig stipend til besøk ved København-utstilling 1888
 • opphold i Paris 9 mndr. 1875-76 og -91

Stillinger, medlemskap og verv

 • Hjelpelærer elementærklassen fra 1873, vikar frihåndsklassen, overlærer i frihånds-, konstruksjons- og perspektivtegning Den kgl. Tegneskole 1884-1920 (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania)
 • lærer i perspektivtegning for elever ved Statens Kunstakademi, Kristiania til 1920/21
 • lærer i frihånds-, konstruksjons- og perspektivtegning for skolelærere 1880-98
 • tegnelærer Vestheim privatskole, Kristiania 1893-1912 og en rekke høyere skoler i Kristiania, bl.a. Aars og Voss skole og Gjertsens skole
 • oversikt over tegneundervisningen ved høyere skoler for Kirke- og undervisningsdepartementet 1890 sammen med Philip Barlag

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i Kirke- og undervisningsdepartementets konkurranse om tegneapparat 1885, medalje 2. klasse for samme København 1888, sølvmedalje for samme Verdensutstillingen i Paris 1889
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1921

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum

Illustrasjonsarbeider

 • J. H. Borrebæk: Fugl og trær. Skitser fra Naturen, Kristiania 1900
 • Kom skal vi synge. Barnesange for hjem og skole av Margrethe Munthe. Kristiania 1905-17, bd. 1–3

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883

Eget forfatterskap

 • (Et utvalg). Konstruksjonsbog for Folkeskolen og 3die Middelklasse, (Kristiania, 1893, (ill.)
 • Farveskala til skolebrug, (Kristiania, 1894, (ill.)
 • Perspektivtegnebok, (Kristiania, 1900, (ill.)
 • Elementerne af Farvelæren, hefte, (Kristiania, 1902, (ill.)
 • Harald Petersens fortegninger til tegning og kolorering hefte, nytt opplag, (Kristiania, 1907, (ill.)
 • Nytt tegneværk til bruk i folkeskolen, (Kristiania, 1914, 6 bd. (ill.)
 • en rekke lærehefter og tegneutstyr, en del patentert

Litteratur

 • DNT årbok, 1878, s. 1–13
 • DNT årbok, 1928, s. 115–20
 • DNT årbok, 1934, s. 252
 • DNT årbok, 1948, s. 127
 • DNT årbok, 1968, s. 88
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1909, s. 183-84
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1916, s. 34
 • Folkebladet, (Kristiania, 1913, s. 485
 • Norsk fjellsport, (Kristiania, 1914
 • Norsk fjellsport, (Kristiania, 1933
 • Teknisk Ukeblad, 28.01.1916
 • Halvorsen & Larsen Ld. 50 Aar, (Kristiania, 1917
 • Skolebladet, (Kristiania, 1921, s. 82
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1929, s. 62
 • Kielland, T. B., Gullsmedkunst i 100 aar. J. Tostrup 1832-1932, (Kristiania, 1932, s. 148
 • Vestheimboka, Oslo, 1945, s. 31, 38, 45, 49, 61, 92, 110, 149, 174–78
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 263, 278
 • Dagbladet, 19.12.1883
 • Dagbladet, 22.12.1883
 • Dagspalte, 24.02.1921
 • Tidens Tegn, 31.01.1921
 • Tidens Tegn, 20.05.1925
 • Aftenposten, 31.01.1921
 • Aftenposten, 19.05.1933
 • Morgenbladet, 06.02.1925
 • Morgenbladet, 08.02.1930
 • Morgenbladet, 06.08.1979
 • Nationen, 20.05.1933
 • Varden, 20.05.1933

Arkivalia

 • Sinding, K., Harald Petersen, manuskript Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Statens Håndverks- og unstindustriskolearkiv