Faktaboks

Søren Andreas Wiese Opsahl
Født
29. desember 1880, Elverum
Død
14. juli 1968, Elverum

O. virket som arkitekt og entreprenør i Oslo-området og i Nord-Norge. Begge steder oppførte han offentlige bygninger og en rekke bolighus. I en 10-års periode virket O. som tegnelærer og bestyrer ved Bodø tekniske aftenskole. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var O. ansatt i Telegrafverket.

På Frogner i Oslo tegnet O. en større gruppe vertikaltdelte tomannsboliger, bl.a. Frognervn. 7, Kirkevn. 1, 3 og 5, Signys gt. 2, 4, 8, 10 og 12 (alle 1915). Bygningene karakteriseres ved mansard og valmet tak, varierte takarker, gavler og karnapper, smårutede vinduer med skodder og rappet teglsteinsmur. Innvendig detaljering er en blanding av louis-seize og jugend. Samme formspråk går igjen i O.s større arbeider.

Utdannelse

 • Murmester fra Kristiania
 • arkitekteksamen fra den tekniske høyskole, Hannover 1905

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Bodom kirke, Steinkjer (1905)
 • Egen bolig på farsgården Opsahl, Elverum
 • Ritz Hotell, Frederik Stangs gt. 3 (1913)
 • Frogner Pension, Frederik Stangs gt. 33 (1918)
 • Tomannsboliger: Frognervn. 57 (1915)
 • Gimle terrasse 10 (1915)
 • Kirkevn. 1–5 (1915)
 • Sigyns gt. 2, 4, 8, 10 og 12 (1915)
 • Egen bolig, Abbediengen

Litteratur

 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register

Faktaboks

Søren Andreas Wiese Opsahl