Fra Düsseldorf reiste K. til Argentina hvor han 1906 - 10 virket både som arkitektassistent og selvstendig arkitekt i Buenos Aires. Det følgende år arbeidet han i Cordoba. I 1911 bosatte han seg i Kristiania og var ansatt som bygningsinspektør ved NSB til 1918, da han fikk en tilsvarende stilling i Kristiania kommune. I 1928 ble han bygningssjef i Oslo, en stilling han hadde til 1945, bortsett fra en tid under krigen.