B. arbeider meget bevisst og målrettet med farge og form i et halvabstrakt, overveiende lyrisk billedspråk. Hennes bilder viser stor variasjonsbredde i stil og koloristisk preg og gir ofte inntrykk av å være inspirert av musikk.