Faktaboks

Astri Aasen
Født
3. september 1875, Trondh.
Død
10. oktober 1935, sst.

Aa. begynte tidlig å tegne, men gikk først i fotograflære før hun kom inn på Harriet Backers malerskole, hvor hun mottok sine sterkeste og varigste impulser. Hennes bilder var gjennomgående preget av en ukomplisert naturalisme, med enkelte tilløp til en mer impresjonistisk malemåte. Studieoppholdet hos Léon Bonnat i Paris gav henne dessuten et fastere grep på billedkomposisjonen. Aa. ble først og fremst en habil portrettmaler, med evne til sikker karakteristikk uten at hun søkte noen dypere psykologisk tolkning av modellen. Hun malte også landskaper, bymotiver og interiører, men var ingen utpreget kolorist og nådde sine beste resultater som tegner og grafiker. Særlig som portretttegner og-raderer maktet hun å forene teknisk dyktighet med kunstnerisk følsomhet og innsikt. Foruten en rekke kulturhistoriske Trondheimsmotiver, tegnet hun treffende portretter av bl.a. malerne Harriet Backer (radering, OB), kulltegninger av Søren Onsager, Henrik Sørensen, Henrik Lund, Einar Sandberg, og malte forfatteren Oskar Braaten, trønderen Lars Lunnan (1909, TKG) og byhistorikeren Henrik Mathiesen, samt portretter av sin far, Nils Aasen og pianisten Sandberg. I forbindelse med minneutstillingen i Trondhjems Kunstforening i 1943 opprettet familien et legat, Astri Aasens gave, for årlig utdeling til unge malere og tegnere.

Familierelasjoner

Datter av

 • Nils Aasen

Utdannelse

 • Asor Hansens malerskole, Bergen 1900
 • Harriet Backers malerskole, Kra. 1903-04, 1907-09
 • kunstak. i Kbh. under Viggo Johansen 1905-06
 • kunstak. under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1909-10
 • elev av Léon Bonnat, Paris antagelig ca. 1912

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • studiereiser og -opphold i Paris, bl.a. 1912, -20
 • Bretagne, Capri, Roma og Firenze

Stillinger, medlemskap og verv

 • stemmerett BKS
 • medlem Bildende Kunstnerinnes Forbund
 • FNG

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG (grafikk)
 • TKG
 • BB
 • OB
 • Ringve museum
 • NK museum
 • Tromsø Kunstfor.
 • FG
 • Bodø Kunstfor.
 • KA
 • UBO

Illustrasjonsarbeider

 • Tegninger til Nylænde (bl.a. portrett av Aasta Hansteen) og julenr. Urd, Kra. 1903-05
 • T.forb.s Aarshefte, Kra. 1919, nr. 3, s.26, 1920, nr. 4
 • Årsmappe fra NFfGK 1930 (litografi)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1905
 • Høstutst., 1909
 • Høstutst., 1911
 • Høstutst., 1915
 • Høstutst., 1927
 • Høstutst., 1929-1935
 • Vestlandsutst., 1926
 • Kunst i Trøndelag, 1945
 • Unge kunstneres utst., 1903-1904
 • Malerinners utst., 1914
 • Trønderutst., 1919
 • T. forb.s utst., 1919
 • T. forb.s utst., 1921
 • Norske grafikeres 1ste utst., 1922
 • Vestlandsk og Trøndersk kunst, 1926
 • Nordisk grafikk, 1924
 • Nordisk grafikk, 1925
 • Trønder- og vestlandsmalere, 1930
 • Interskandinavisk grafisk konst, 1931

Portretter

 • Selvportrett (olje) gjengitt i Adr. 14.9. og Aftenp. 17.9.1943 (Trondh. Kunstfor. minneutst. 1943)