J. vokste opp i Bergen. Etter latinskolen tilbrakte han 9 år til sjøs, og i disse årene tilegnet han seg ferdigheter som tegner av skips- og havnemotiver. Som styrmann gav han i 1875 opp sjølivet og bosatte seg i Christiania, der han en tid var i arbeid hos en skipsmegler. J. hadde fått noe veiledning i marinemaleri. Fra året 1879 forsøkte han å livnære seg som kunstner, men han var familieforsørger og dermed henvist til å søke veiledning hos norske marinemalere. Den videre utdannelsen skulle, slik han hadde planlagt, finne sted hos professor Vilhelm Melbye i København, Nordens ledende marinemaler, som imidlertid døde på denne tiden. Uten økonomisk støtte ble et kort besøk i Paris J.s eneste studiereise. Fra februar til midten av juli 1882 oppholdt han seg i Kragerø som elev av Frits Thaulow, og dagboken han skrev i denne tiden gir interessante innblikk i Thaulows arbeidsmetoder. Den dokumenterer også at J. undermalte flere av Thaulows bilder, bl.a. det berømte gatepartiet fra Bjørnborgbakken med kjelkeakende barn (Nasjonalgalleriet, Oslo). Blant J.s egenhendig utførte landskapsmalerier fra Kragerø kan nevnes vinterbildet Kirkebukten (1882, privat eie). Han malte også et portrett av Frits Thaulow (1882, Kragerø rådhus). J. var bosatt og hentet sine motiver en rekke steder langs kysten. Fredriksvern (Stavern) var hans tilholdssted flere somre, bl.a. 1891 og 1892. Etter tradisjonen var det J. som oppdaget de motivmessige muligheter i Skudeneshavn, der han i 1893 malte flere gatepartier. En tid arbeidet J. i Stavanger. Foruten landskaper utførte han her en fane for Stavanger Håndverks- og industriforening. J.s naturalistisk oppfattede motiver veksler mellom seil- og dampskipsscener, skjærgårds- og havnemiljøer. Han gjorde seg også gjeldende som illustratør, bl.a. med flere tegninger i Folkebladet. Rett før sin død forsøkte han å supplere sin utdannelse på dette felt ved den nyopprettede radérklassen på Den kgl. Tegneskole. J. tok initiativet til Sort- og hvidt utstillingene i Kristiania 1893 og 1895.