Faktaboks

Hjalmar Johnssen
Johnsen, Hjalmar
Født
25. juni 1852, Stavanger
Død
28. november 1901, Haugesund

J. vokste opp i Bergen. Etter latinskolen tilbrakte han 9 år til sjøs, og i disse årene tilegnet han seg ferdigheter som tegner av skips- og havnemotiver. Som styrmann gav han i 1875 opp sjølivet og bosatte seg i Christiania, der han en tid var i arbeid hos en skipsmegler. J. hadde fått noe veiledning i marinemaleri. Fra året 1879 forsøkte han å livnære seg som kunstner, men han var familieforsørger og dermed henvist til å søke veiledning hos norske marinemalere. Den videre utdannelsen skulle, slik han hadde planlagt, finne sted hos professor Vilhelm Melbye i København, Nordens ledende marinemaler, som imidlertid døde på denne tiden. Uten økonomisk støtte ble et kort besøk i Paris J.s eneste studiereise. Fra februar til midten av juli 1882 oppholdt han seg i Kragerø som elev av Frits Thaulow, og dagboken han skrev i denne tiden gir interessante innblikk i Thaulows arbeidsmetoder. Den dokumenterer også at J. undermalte flere av Thaulows bilder, bl.a. det berømte gatepartiet fra Bjørnborgbakken med kjelkeakende barn (Nasjonalgalleriet, Oslo). Blant J.s egenhendig utførte landskapsmalerier fra Kragerø kan nevnes vinterbildet Kirkebukten (1882, privat eie). Han malte også et portrett av Frits Thaulow (1882, Kragerø rådhus). J. var bosatt og hentet sine motiver en rekke steder langs kysten. Fredriksvern (Stavern) var hans tilholdssted flere somre, bl.a. 1891 og 1892. Etter tradisjonen var det J. som oppdaget de motivmessige muligheter i Skudeneshavn, der han i 1893 malte flere gatepartier. En tid arbeidet J. i Stavanger. Foruten landskaper utførte han her en fane for Stavanger Håndverks- og industriforening. J.s naturalistisk oppfattede motiver veksler mellom seil- og dampskipsscener, skjærgårds- og havnemiljøer. Han gjorde seg også gjeldende som illustratør, bl.a. med flere tegninger i Folkebladet. Rett før sin død forsøkte han å supplere sin utdannelse på dette felt ved den nyopprettede radérklassen på Den kgl. Tegneskole. J. tok initiativet til Sort- og hvidt utstillingene i Kristiania 1893 og 1895.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margrethe Petrea Blankenborg Prydtz Bang
 • Konrad Johnssen, havnefogd

Gift med

 • (Kristiania med Lydia Eugenie Olsen (f. 1848)

Utdannelse

 • Privatelev av Peder Cappelen Thurmann august-september 1877 og marinemaleren Carl Wilhelm Barth, Christiania
 • elev av marinemaler Johan Jacob Bennetter, Stavanger vinteren 1880 og Frits Thaulow, Kragerø februar-juli 1882
 • elev av Den kgl. Tegneskole, radérklassen under Johan Nordhagen 1899-1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1880 og -81
 • Studiereise til Paris mai 1886 (3 ukers opphold)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann Bildende kunstneres fagforening en periode i 1890-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • Folkebladet, Kristiania 1889, nr. 16, 1890 julenr., 1891 nr. 19 og julenr., 1892 nr. 4
 • Illustrerte Tidende for Børn, Kristiania oktober 1890, 1891 nr. 17/18 og nr. 23/24
 • A. Erbe: Skipperløgne og andre Historier fra Skjærgaarden, Kristiania 1892
 • Medillustratør i en rekke verk, bl.a. Nordahl Rolfsen: Lesebok for folkeskolen, Kristiania 1892-95

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1882
 • Høstutstillingen, Oslo, 1884-1897
 • Høstutstillingen, Oslo, 1899
 • Høstutstillingen, Oslo, 1901
 • Nordisk utst., København, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Sort- og hvidtutst., Kristiania, 1893
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Stavanger Kunstforening, 1952
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Separatutstillinger

 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1934

Portretter

 • Maleri utført av Fredrik Kolstø, gjengitt i J. Thiis: Norske malere og billedhuggere, Bergen 1907, bd. 2, s. 163

Eget forfatterskap

 • Lidt om roning i engelske kaproningsbåde, (Kristiania, 1879, (ill.)

Litteratur

 • Bøgh J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 105-106
 • Halvorsens, J.B., Norsk forfatter-lexikon, (Kristiania, 1892, bd. 3, s.162
 • katalog Exposition décennaire des Beaux-Arts, Paris, 1900, s. 312
 • Folkebladet, (Kristiania, 1902, nr. 1
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 329, 331
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s. 198, katalog Jubileumsutstillingen i
 • Stavangeren, 10.1917
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1922, bd. 13, s. 135
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1926, bd. 19, s. 82
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, register
 • Schjølberg, G., Kragerø og kunstnere, Kunst og Kultur, 1934, s. 115 (ill.), 117-18
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838-1938, Bergen, 1938, register s. 196
 • Østvedt, E., Frits Thaulow. Mannen og verket, Oslo, 1951, s. 55-56
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850 - 1950, Oslo, 1952, s. 82
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845 - 1945, Trondheim, 1955, s. 116
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 173-74
 • Sandberg, I., Kunstnerliv i Kragerø, Kragerø, 1966, s. 9-19 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, spalte 418
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger, 1975, s. 18, katalog Stavanger Kunstforening
 • Hidle, G. S. (Red.), Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 91 (ill.)
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 179 (ill.), 358

Arkivalia

 • brev og dagbok, Universitetsbiblioteket Håndskriftsamlingen, 29.10.1882, dat.
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Hjalmar Johnssen