Faktaboks

Johan Reinholdt
Død
1664, Christiania

R. nevnes for første gang i Christiania i 1637, da han deltok som byens privilegerte bilthugger i ombyggings- og restaureringsarbeider på Akershus slott sammen med Hans Suante og Jochum Rosone. Her utførte han snekker- og ornamentarbeide på brede friser, vinduskarmer og dørgerikter. R. hadde oppdrag i kirker på Hedmarken. Han bodde på Kluke gård i Vang, da han skrev kontrakt på en herskapsstol for Stange kirke, maken til en han tidligere hadde laget for familien Skaktavl i Vang (forsvunnet). Ut fra dette er R. blitt tilskrevet en rekke arbeider tidligere sammenfattet under mesternavnet "Brandvalmesteren". Billedskjæreren Lauritz Lauritsen har også vært fremsatt som mesteren. Blant disse arbeidene i bruskbarokk er prekestolen i Stange kirke. Den er dekket av billedfelter og ornamentikk med sengotiske trekk og renessanse-elementer og har rankeslyngninger.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Arbeider tilskrevet R.: Prekestol (muligens 1630) og altertavle (1652), Stange kirke
 • Altertavle, Ullensaker kirke (1633)
 • Epitafium over C. S. Bang og hustru, Romedal kirke (1636)
 • Epitafium over foged C. Bastiansen (Stabel), Skedsmo kirke (1648)
 • Ovnsmodeller (1645)
 • Altertavle, Oppegård kirke

Litteratur

 • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 65, 99
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 298, 343
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 19, 173, 178
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 133
 • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 1, s. 117, 156
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 176
 • Christie, H., Christie, S., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, s. 137 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 670
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 76
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 710
 • Christie, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 200–04 (ill.)

Arkivalia

 • Revold, R., Bilthuggerkunsten i Oslo under renessanse og barokk, Universitetet i Oslo, 1947, magistergradsavhandling

Faktaboks

Johan Reinholdt