R. nevnes for første gang i Christiania i 1637, da han deltok som byens privilegerte bilthugger i ombyggings- og restaureringsarbeider på Akershus slott sammen med Hans Suante og Jochum Rosone. Her utførte han snekker- og ornamentarbeide på brede friser, vinduskarmer og dørgerikter. R. hadde oppdrag i kirker på Hedmarken. Han bodde på Kluke gård i Vang, da han skrev kontrakt på en herskapsstol for Stange kirke, maken til en han tidligere hadde laget for familien Skaktavl i Vang (forsvunnet). Ut fra dette er R. blitt tilskrevet en rekke arbeider tidligere sammenfattet under mesternavnet "Brandvalmesteren". Billedskjæreren Lauritz Lauritsen har også vært fremsatt som mesteren. Blant disse arbeidene i bruskbarokk er prekestolen i Stange kirke. Den er dekket av billedfelter og ornamentikk med sengotiske trekk og renessanse-elementer og har rankeslyngninger.