Etter å ha arbeidet i 1 1/2 år hos interiørarkitekt Ingmar Relling etablerte A. sammen med Jan Lade i 1970 Møre Designteam, som har et nært samarbeide med flere møbelfabrikker på Møre. Kontakten med produksjonslivet har resultert i modeller preget av teknisk rasjonalisering. De er laget i en rekke forskjellige materialer som er anvendt med en sikker og behersket linjeføring. Produktene, som kan være både utradisjonelle og uhøytidelige, nærmer seg ofte en internasjonal møbelstil.