H. har ikke etterlatt seg mange arbeider, men en kiste på Nordigard-Veum i Fyresdal med påskrift "G. K. D. S. 1839" viser ham som en original maler i Fyresdalstradisjonen med en utstaffering som fører til en særpreget lodden formvirkning.