B. var tegnelærerinne på frøken Bonnevies skole og holdt dessuten kurser for voksne i illustrerende tegning. Hennes malerier er i dag knapt kjent. Det er som billedbokkunstner hun er blitt stående. I billedbøkene følger hun naturalismens lover, alt er sett, opplevd og riktig gjengitt. Hun er en sikker tegner av barn og dyr og behersker forenklingens kunst, alt overflødig skjæres bort. Fargene er fint avstemt. Bøkene har både informativ verdi og underholdningsverdi med fullt samspill mellom tekst og tegninger. Anna Rogstad anbefalte dem tatt inn i skolen. I dag gir de et stykke kulturhistorie.