Familierelasjoner

Datter av

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1958-61, senere hospitant under Borgar Hauglid og Chrix Dahl; Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alexander Schultz 1961-64.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1961; Houens fond for artistiske dekorasjonsmalere 1963, -64; 3%-fondets stipend 1969, -73; Helga og Hans Reusch's legat 1970; Houens legat 1971; Ulrik Hendriksens Minnestipend; Studiereiser til Italia 3 mndr. 1963-64 og senere; Frankrike flere ganger; Reiser til Amsterdam, Bucuresti, Stuttgart og Köln.

Stillinger, medlemskap og verv

Dekorasjonsmaler, Norsk rikskringkasting Fjernsynet 1967-69; Lærer i tegning og farge Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1974, overlærer fra 1980 og høgskolelektor fra 1982; Redaksjonsmedlem Kunst og Kunstnere 1972-73; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1972; Medlem Den faste Jury 1971-72; Formann Unge Kunstneres Samfunn 1968; Medlem Landsforeningen Norske Malere; Jurymedlem Romeriksutst. 1982; Medlem Den norske komiteen for International Association of Art 1968-74, komiteen for internasjonale kunstnere i Norge 1976 og diverse arbeidsutvalg i kunstnerorganisasjonene.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1971-1973
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1966-1969
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1973
 • Norsk Kunst, 1968
 • Nordisk utst., 1969
 • Vandreutstilling Selskapet Kunst på Arbeidsplassen, 1970
 • Jubileums utst., Unge Kunstneres Samfunn, 1971

Litteratur

 • F 15 Kontakt, 1974, nr. 8, s. 11 (ill.)
 • Aftenposten, 11.09.1979
 • Arbeiderbladet, 14.09.0001
 • Arbeiderbladet, 24.09.1979
 • Morgenbladet, 15.09.1979
 • Eidsvold Blad og Raumnes, 21.08.1980
 • i Akershus Arbeiderblad, 21.08.1980
 • i Akershus Arbeiderblad, 22.08.1980
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 116