Liv og virksomhet

R. var den eneste gravør i Norge som tegnet, modellerte, graverte og stanset ut medaljer. Han laget Kongeriket Norges store segl, Kongens personlige segl, St. Olavs medaljen. Carnegie-medaljen, Rederforbundets gullmedalje, 2 Nansen-medaljer, Norsk numismatisk forenings belønningsmedaljer, Videnskabsselskapets jetoner, musikkorpsenes medaljer, diverse signetringer og brevhoder med familievåpen og mer alminnelige gjenstander som Postverkets håndstempel og medisinflaskevignetter. R. drev eget gravørverksted til sin død.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Løssnæss
 • Hellik Rui

Gift med

 • Asbjørg Brandhaug

Utdannelse

Læretid i farens gravørverksted; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo billedhuggerklassen; verkstedspraksis hos keiserlig hoffgravør Otto, Berlin 1920-årene.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norsk Numismatisk Forening, nestformann fra 1946 til sin død; Norsk Gravørmesterforening, formann og styremedlem.

Priser, premier og utmerkelser

Norsk Numismatisk Forenings Schive-medalje 3 ganger.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Representert i Myntkabinettet, Universitetet i Oslo
 • Myntsamlingen, Universitetet i Trondheim
 • Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København

Eget forfatterskap

 • Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, 1978, Artikler
 • Mynten på Kongsberg og myntene derfra i nødsårene 1807–14, Numismatiska Meddelanden XXX, Stockholm, 1965
 • Biografiske data vedrørende personer på Rui-medaljer og merker 1898–1973, Norsk Numismatisk Forenings småskriftserie, 1973, nr. 17

Litteratur

 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 242
 • Aftenposten, 08.03.1978
 • Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Oslo, 1978, nr. 3
 • Norsk Numismatisk Forenings-Nytt, Oslo, 1978, nr. 1