R. var den eneste gravør i Norge som tegnet, modellerte, graverte og stanset ut medaljer. Han laget Kongeriket Norges store segl, Kongens personlige segl, St. Olavs medaljen. Carnegie-medaljen, Rederforbundets gullmedalje, 2 Nansen-medaljer, Norsk numismatisk forenings belønningsmedaljer, Videnskabsselskapets jetoner, musikkorpsenes medaljer, diverse signetringer og brevhoder med familievåpen og mer alminnelige gjenstander som Postverkets håndstempel og medisinflaskevignetter. R. drev eget gravørverksted til sin død.