M. flyttet til Norge i 1957 og debuterte i København i 1968. Han arbeider nesten utelukkende med linoleumssnitt, inspirert i sin tid av trykk av den danske grafiker Palle Nielsen. M.s bilder er figurative og som helhet dominert av et fortettet og dynamisk formspråk som kan minne om tysk ekspresjonisme. Han lager gjerne flere varianter av samme motiv og arbeider med kraftige kontraster og nesten bare primærfarger. Valørene kommer fram ved overtrykking. M.s temaer var til å begynne med samfunnets urett, politikk og forholdet mann-kvinne, men har senere dreid seg mer om de nære medmenneskelige forhold i et moderne samfunn. De fleste av M.s bilder viser et sterkt uttrykksbehov. Enkelte arbeider fra 1971–72 har en mer naturalistisk beskrivelse av mennesker og rom. Men stort sett mønstres bakgrunnen opp, billedflaten fylles ofte av en ornamentlignende abstrahering av omgivelsene, og hans alvorlige mennesker syns å være preget av en eksistensiell angst. De rene skarpe fargeklanger gir bildene et økt inntrykk av kraft. Trykkene fra 1982 viser en forenkling av form og uttrykk, bl.a. med flere nesten pastorale landskapsbilder, som tross de enkle motiv gir rom for flere tolkningsmuligheter.