Faktaboks

Johan Lindstrøm
Født
1893, Lærdal
Død
6. mai 1958, Bergen

L. arbeidet noen år som assistent ved forskjellige arkitektkontor i Bergen, og i 1924 opprettet han egen arkitektpraksis der. L. var en meget allsidig arkitekt som har utført mange arbeider i Bergen, i byens omegn, og andre steder på Vestlandet, særlig i Sogn. Han har bygd ungdomshus, gamlehjem, herredshus, skoler, kirker, prestegårder, villaer og småhus; restaurert kirker og profanbygg; tegnet hustype for samvirkelag, standardhus og eneboliger spesielt for Vestlandet. Gjennom sine arbeider og ved artikler i bøker og tidsskrifter søkte han å vise hvilke muligheter vestlandsbygdenes byggetradisjoner hadde som grunnlag for funksjonell, tidsmessig og god bebyggelse.

I 1920-årene og begynnelsen av 30-årene var det den vestnorske utforming av Louis seize og empire som preget bygningene. Fasadene hadde ofte søyleomrammede inngangsdører, guirlandere og andre klassisistiske detaljer, hentet fra lokale bygninger fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Et av de mest karakteristiske bygg fra denne perioden er Lærdals Sparebank (1926). I slutten av 30-årene tegnet han noen rent funksjonalistiske bygninger med flate tak, store vindusåpninger og med få eller ingen dekorative detaljer, som f.eks. Tuberkulosepaviljongen ved Lærdal fylkessjukehus (1936) og villa for kaptein Wang på Minde ved Bergen. Samtidig oppførte L. villaer hvor de vestlandske byggetradisjoner er videreført, med bruk av sadeltak og pannesteiner, sukledning og gråsteinsmurer. Bygningene fra 1940- og 50-årene viser likeledes denne følelsen for verdiene i vestnorske byggetradisjoner og lokal byggeskikk, som Herredshuset i Hafslo, Luster i Sogn. L. har også utført restaureringer og gjenoppbygginger av bygninger fra middelalderen og nyere tid. Et av hans første restaureringsarbeider er den gamle steinkirken i Aurland. De viktigste restaureringsoppgavene fra etterkrigstiden er gjenoppbyggingen av Tollboden i Bergen og Håkonshallen. Disse oppgaver viser innlevelse i de enkelte bygningenes arkitektur og egenart, og evne til å videreføre og tilpasse bygningene etter tidens krav.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Helland
 • Ole Johan Lindstrøm, hotelleier (1846 - 1914)

Gift med

 • 1928 med Inga Ellertsen (f. 1896)

Utdannelse

 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, eksamen 1920

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Glosimodts legat 1927
 • Houens stipend 1934

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Bergensavdeling fra 1923
 • medlem redaksjonskomiteen for Byggekunst fra 1924
 • styremedlem Bergens Husflidsforening fra 1928
 • styremedlem De Heibergske Samlinger fra 1931
 • styremedlem Gamle Bergen fra 1934
 • styremedlem Statens husindustriskole i Haus fra 1934

Utførte arbeider

 • I Bergen når ikke annet er nevnt
 • Plan for Leirvik bygdetun, Sunnhordland folkemuseum, Stord (1917)
 • Lærdal Sparebank (1926)
 • Hytte på Geilo (1928)
 • Ombygging av Eldorado kino (1931)
 • Nordfjord sykehus, Nordfjordeid (1932)
 • De Heibergske Samlinger, Ambla i Sogn (1933 - 34)
 • Administrasjonsbygg for Nord-Hordaland kraftselskap, Alversund (1935)
 • Fanahallen kino, Minde (1935)
 • Tuberkulosepaviljongen, Lærdal fylkessjukehus (1936)
 • Hafslo herredshus, Luster (1950-årene)
 • Alvøen skole ved Bergen (1953)
 • Prestegården i Vik i Sogn
 • Loppa kirke, Finnmark (1953)
 • Bolighus: I Nansenvei for Levin og Sohn (1925)
 • Egen bolig på Minde (1929)
 • På Damsgård for frk. Heggelund (1929)
 • Hellevn. 109 (1929)
 • To villaer på Paradis for Eide og Sørby (1931)
 • Villa på Krokenes (1933)
 • Villa på Olderhaugen ved Fjøsanger for ingeniør S. J. Schjelderup (1935)
 • Villa på Nedre Paradis for skipsmegler F. W. Grieg (1937)
 • Villa på Eidsvåg for avdelingssjef K. J. Meyer (1937)
 • Villa på Minde for kaptein O. Wang (1937)
 • Restaureringsoppgaver: Reparasjon av Ådlandsstuen, Stord (1922)
 • Reparasjon av Holdhus kapell, Hålandsdalen, Fusa (1923)
 • Moster gamle kirke, Bømlo (1922 - 27)
 • Reparasjon av Stordal kirke (1923)
 • Aurland kirke (1925)
 • Flåm kirke (1925)
 • Støle kirke, Etne (1930)
 • Leikanger kirke (1930, utført 1936 - 37), rekonstruksjon av kirkens gamle takrytter (1955)
 • Reparasjon av Vanylven kirkes ruiner (1940)
 • Tilbygg og reparasjoner Vevringen kirke, Sogn (1942)
 • Forandringer av baker Eiris hus, Lærdal
 • Gjenreisning av Tollboden i Bergen (1951 - 57)
 • Istandsetting av Leikvin sorenskrivergård, Nordfjordeid (1950)
 • Istandsetting av Hansagården, Lærdal (1953 - 56)
 • Gjenreisning av Håkonshallen (1955 - 61), etter 1. premie i konkurranse 1955
 • Forandringer av Yris hotell, Nordfjordeid (1956)
 • Forandringer av Vangsnes kirke, Sogn (1957)
 • Flere undersøkelser og oppmålingsarbeider bl.a. for Bergen Arkitektforening, f.eks. oppmåling av St. Jørgens hospital (1922) og fotografering og oppmåling av Agatunet, Hardanger (1923)
 • Prosjekter: Ungdomshus i Valestrandsfoss (begynnelsen av 1920-årene)
 • Konkurranseprosjekter: Standardhus for Vestlandet (1922)
 • Norges handelshøyskole, Bergen sammen med Niels Tvedt (1922)
 • Kapell på Veitastrond, Sogn (1924)
 • Innkjøp hustype for samvirkelag på Vestlandet (1926)
 • Innkjøp utsmykking av Bergen domkirke (1931)
 • Mønstertyper for eneboliger i Bergen Arkitektforenings jubileumskonkurranse (1933)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bergen Arkitektforenings utstilling, 1924
 • Bergen Arkitektforenings utstilling, 1928

Eget forfatterskap

 • Lærdalsøren. Et centrum for gammel bygningsskikk på Vestlandet, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1920, s. 33–72
 • Gammel byggeskikk i en vestlandsbygd, Vik i Sogn, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1922, s. 202–11
 • Offentlige bygg på landet, Tunbrot og nybygnad på Vestlandet, Oslo, 1927, s. 22–37
 • Moderne museumsteknikk, Byggekunst, 1935, s. 261–63 (ill.)
 • Bygdene på Vestlandet ødelegges systematisk av en upraktisk og skjemmende bebyggelse, Byggekunst, 1935, s. 41–47
 • Arkitekten og den anvendte kunst, Byggekunst, 1935, s. 104–08
 • Hus på bygdene, Bergen, 1945
 • Lærdal, Oslo, 1946
 • Landsbebyggelse og planlegging av småhus, Byggekunst, 1947, tillegg s. 5

Litteratur

 • Bjerknes, K., Trekk fra vår egen tids arkitektur, Bygg og bo, Bergen, 1943, s. 58 (ill.)
 • Shetelig, H., Norske museers historie, Oslo, 1944, s. 235, 282
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950-1955
 • Os, Edvard., Eid og Hornindal, Oslo, 1953, register s. 583
 • Bjerknes, K., i Morgenavisen, 08.05.1958
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 141
 • Kloster, R., Etter funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 147, 168
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Sarpsborg, 1963, s. 344–45, register bd
 • Hals, H., Eidanger bygdehistorie, (Skien, 1969, bd. 1, register s. 454
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268
 • Bøe, J., Håkonshallen 1261–1961, Bergen, 1961, s. 52–56
 • Byggekunst, 1923, s. 24, 158–59 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 39, 47
 • Byggekunst, 1926, s. 64, 158
 • Byggekunst, 1927, s. 102–03
 • Byggekunst, 1928, s. 16, 20, 28–29, 32, 107–08 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 32
 • Byggekunst, 1930, s. 32, 35
 • Byggekunst, 1931, s. 60, 280, 300
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1933, s. 210, tillegg s. 7, 12
 • Byggekunst, 1934, s. 41–42, tillegg 6, 16
 • Byggekunst, 1935, s. 36 (ill.), tillegg s. 1, 39
 • Byggekunst, 1936, s. 69–70, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1937, s. 242 (ill.), 258, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1938, s. 197–99 (ill.), tillegg s. 8
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 16, 32
 • Byggekunst, 1958, tillegg s. 13–14

Arkivalia

 • Schak Bull, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, Bergen, i Bergen Arkitektforening, 1931, manuskript
 • Utklippsarkivet Universitetsbiblioteket, Oslo

Faktaboks

Johan Lindstrøm