B.s produksjon består fortrinnsvis av landskaper og figurkomposisjoner med motiver fra Norge eller Sør-Europa. Hennes formspråk er summarisk naturalistisk, ofte med en tendens til stilisering. Figurbildene formidler situasjonsbeskrivelser fra ulike miljøer i en enkel, skissemessig form. B.s malerier virker først og fremst gjennom fargenes karakter og tyngde. Man aner innflytelsen fra eldre tyske ekspresjonister og i enkelte tilfeller fra Edvard Munch.