J. ble etter utdannelsen knyttet til Fabritius forlag. Som en av våre kyndigste bokkunstnere og formgivere, har han stått for illustrasjoner og bokutstyr til en lang rekke barnebøker, skolebøker, litteraturhistoriske verker, firmabøker og jubileumsbøker. J.s tegnestil gir bøkene et personlig preg og en tone som uttrykker innholdets karakter. Han foretok grundige studier av de steder forfatterne beskrev. Som maler laget han gjennom mange år blomsterbilder, med nitid gjengivelse av form og farge. På sin store utstilling i 1965 viste han blomsterbilder, dels i akvarell, dels i gouache og tempera.