F. har i de senere år særlig arbeidet med akvareller. De fleste bildene viser naturscener, gjerne strandmotiver eller skogsinteriører. Hennes formspråk er lett abstrahert, og koloritten karakteriseres gjerne som behersket og stillfaren.