Liv og virksomhet

F. har i de senere år særlig arbeidet med akvareller. De fleste bildene viser naturscener, gjerne strandmotiver eller skogsinteriører. Hennes formspråk er lett abstrahert, og koloritten karakteriseres gjerne som behersket og stillfaren.

Familierelasjoner

Datter av

 • Johan Wilhelm Fraas
 • Ellinor Gro Hiorth

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1965–67 og -74; studier i litografi ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Eystein Hanche-Olsen i tre år.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Inger og Edvard Munchs legat 1978; Opphold på Kypros 1974; Reiser til Jylland, Danmark siden 1975; Kypros 1978.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Unge Kunstneres Samfund; Oslo Bildende Kunstnere; Tegnerforbundet; Medlem av Oslo Bildende Kunstneres styre 1980.

Illustrasjonsarbeider

 • Barnebokplakat for Norsk kulturråd
 • 2 filmplakater for Norsk Film AS
 • Plakat for Hålogaland Teater

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1976-1979
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Nye medlemmer 1975, Unge Kunstneres Samfund, 1976
 • Unge Kunstneres Samfund Vårutstilling, 1976
 • Unge Kunstneres Samfund Vårutstilling, 1979-1980
 • Tegnerforbundet vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1977
 • Tegnerforbundet, 1978
 • Oslo Bildende Kunstneres medlemsutstilling, Oslo Kunstforening, 1978
 • Oslo Bildende Kunstneres medlemsutstilling, Oslo Kunstforening, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1980

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1978, s. 185
 • Arbeiderbladet, 02.03.1978, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 08.03.1978
 • Aftenposten, 11.03.1978, (ill.)
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 14.03.1978
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 15.03.1978
 • Gaup, A., i Verdens Gang, 15.03.1978, (ill.)