Liv og virksomhet

Allerede mens S. var elev av Jakob Prytz på gullsmedlinjen på SHKS, ble han selv ansatt som lærer i siselørklassen. Det nære samarbeidet med Prytz fortsatte også utenfor skolen ved at S. ble ansatt som designer hos Tostrup fra 1922. Arbeidene fra 1920-årene viser en sterk innflytelse fra Prytz. Særlig utmerker en gruppe emaljearbeider (OK) seg fra disse årene i sine stramme former og klare farger. I 30-årene ble formene mykere, men likevel preget av funksjonalismens geometriske former. Et hovedarbeid fra 30-årene er likørkannen formet som en stolt fugl (sølv, OK). Det dekorative var alltid et viktig element i S.' sølv- og emaljearbeider. Han tegnet også mange gjenstander for Tostrup etter krigen. I 1957 sluttet han som designer i firmaet og begynte isteden som designkonsulent i A/S Nordisk Aluminiumsindustri. Fra samme år ble han også leder av gullsmedlinjen på SHKS. Da han i 1965 trakk seg tilbake, hadde han i 43 år øvd innflytelse på utviklingen av norsk gullsmedkunst.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Berentine Olsen
  • Mads Sørensen

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

I siselørlære hos Marius Hammer, Bergen 1915-20; Jens Møller Jensens kunstskole, Kbh. vinteren 1921; SHKS under Jakob Prytz 1921-25..

Stillinger, medlemskap og verv

Tegner hos J. Tostrup 1922-57; lærer gullsmedlinjen SHKS fra 1922, overlærer fra 1950, avdelingsleder 1957-65..

Priser, premier og utmerkelser

Norsk Brukskunstnerlags pris 1932..

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • OK
  • Universitetet i Oslo