H. var utdannet musiker og livnærte seg ved å undervise. Til tross for at han fram til pensjonsalderen bare hadde anledning til å male i fritiden, ble hans produksjon etter hvert svært omfattende. H. malte fortrinnsvis portretter og landskaper i olje, akvarell og pastell. I hans senere år ble motivkretsen utvidet til å omfatte også figurkomposisjoner. Han arbeidet hovedsakelig i et stilisert figurativt formspråk preget av 1930-årenes kunstsyn og teorier. Koloritten viser stor variasjon, men med hovedvekt på det lyriske.