Faktaboks

Adolph Fischer
Fischer, Johan Adolph
Født
14. juni 1844, Koppervik på Karmøy
Død
22. november 1925, Nestun ved Bergen

F. var en kortere tid i perioden 1862–64 volontør ved Christiania Stadsingeniørkontor. Etter høyskolen i Hannover ble han ansatt som assistent hos sin tidligere lærer, professor C.W. Hase. Under hans ledelse hadde han en rekke bygge- og restaureringsoppgaver, bl.a. restaureringen av den gamle romanske klosterkirke i Bassum ved Bremen. I tidsrommet 1870–73 var F. assistent hos arkitekt Gotthilf Ludwig Möckel i Zwinchau i Sachsen. 1873–76 var han ansatt ved Lübecks Stadsbaubureau og ledet bl.a. restaureringsarbeidene ved Rådhuset. F. var også en tid lærer ved den tekniske skole i Holzminden. I perioden 1876–84 virket han som arkitekt forskjellige steder i Tyskland. I 1885 slo han seg ned som privatpraktiserende arkitekt i Bergen. 1890 ble han ansatt som lærer i bygningstegning ved Bergens tekniske skole, 1891-1910 som overlærer.

I Bergen utførte han en rekke bygg på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Alle hans arbeider bærer preg av hans middelalder-restaureringer og viser impulser fra professor Hases arkitektur. Særlig er det gotiske motiver som går igjen i hans byggekunst. Han videreførte de gotiske byggeprinsipper til moderne konstruksjoner. Bygningenes planløsninger var gjennomgående praktiske, eksteriørene logisk oppbyd med meget gode proposjoner og de dekorative bygningsdetaljene var stort sett lette og sirlig utformet. Dette gjelder både for et av de første bygg han oppførte i Bergen, Apotek Ørnen i Nygårds gt. og for Gert Meyers forretningsgård på Vågsalmenning, Luster sanatorium og mølleanlegget på Vaksdal, alle oppført like etter århundreskiftet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mette Cathrine Brun
 • Claus Krohn Fischer, tollbetjent

Gift med

 • Lübeck, 1878 med Dorothea Margaretha Elisabeth Wilchen

Utdannelse

 • Chalmerska Institutet i Göteborg 1860–62
 • polytekniske høyskole i Hannover under Conrad Wilhelm Hase 1864–66

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere reiser i Europa
 • den lengste i Italia 1869–70

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av styret i Bergens ingeniør- og arkitektforening
 • medlem av den første tilsynskomite for Trondheim Domkirkes restaurering
 • medlem av bedømmelseskomité for konkurranse om Trondheim Domkirke
 • medlem av flere bedømmelseskomiteer for arkitektkonkurranser, bl.a. for Johanneskirken, Posthuset og Bergens offentlige Bibliotek

Utførte arbeider

 • I Bergen når ikke annet er nevnt: Villavei 7, villa for Rogge (1888)
 • Sam Meyers villa på årstad ved Bergen
 • Dragefjellet (1887–91, 1. premie i konkurranse)
 • Hambros skole, Musegt. 7 (1889, brent 1916)
 • Bergens Kredittbank, Vågsalmenning 14 og 16 (1897, større utvidelse)
 • Mølle anlegget på Vaksdal med direktørbolig osv.
 • Luster sanatorium, Luster i Sogn (1901–04)
 • Forretningsgårder: Bergens Telefonkompanis bygning, Torvalmenning 15, (1885, etter arkitekt konkurranse, brent 1916)
 • Apotek Ørnen, Nygårds gt. 2 for apoteker Hilmers (1885)
 • Store Markevn. 2 for Chr. Bruun (1885, med forandringer fra 1896, brent 1916)
 • Foswinckels gt. 18, bakeribygning for Chr. Bruun (1893)
 • Vågsalmenning 3 for Gert Meyer (1898–1901)
 • Restaureringsarbeider: Da Peter Blix frasa seg arbeidet med den videre restaurering av Håkonshallen etter striden med komiteen ble F. ansatt som utførende arkitekt etter Eilert Christies tegninger (1886–95)

Litteratur

 • Wiberg, C. Koren, Bidrag til Bergens kulturhistorie, Bergen, 1908
 • Hvem er hvem?, 1912, s. 74
 • Geelmuyden, C., Shetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1914, bd. 2, s. 459, 530, 715
 • Bull, Schak, Johan Adolph Fischer in memoriam, Byggekunst, 1925, s. 184–85
 • Bull, Schak, Johan Adolph Fischer, Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, s. 139–41, bd. 4
 • Sandberg, ø., Bergensk Håndverk og industri gjennom hundre år, Bergen, 1945, s. 143 (ill.)
 • Bøgh, Gran (Red.), Et kultursentrum, Bergen, 1946, s. 99
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1946, s. 109–110
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1923, nr. 12, s. 184
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1933, nr. 9, s. 162, 166
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1935, nr. 5, s. 135
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1960, nr. 5, tillegg s. 17
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1892, s. 149, 164, 1895 s. 133
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, s. 65–66 (ill.), s. 8–10, s. 177–178
 • Teknisk Ukeblad, 1887, s. 61, 63, 69–71, 73
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 53, 183__mdash;184
 • Teknisk Ukeblad, 1890, s. 109, 185
 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 381
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 105
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 718
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 93, 94 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 257–60 (ill.), 368
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 376
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 381, 415
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 245, ark.avd. s. 22
 • Teknisk Ukeblad, 1908, ark. avd. s. 55__mdash;64

Arkivalia

 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren, 1914, Opplysninger fra kunstneren
 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i